Cyfleoedd Dydd ym Mhowys

Rhannu Cyfleoedd Dydd ym Mhowys ar Facebook Rhannu Cyfleoedd Dydd ym Mhowys Ar Twitter Rhannu Cyfleoedd Dydd ym Mhowys Ar LinkedIn E-bost Cyfleoedd Dydd ym Mhowys dolen

Mae’r arolwg hwn yn ffurfio rhan o ymarfer ymgysylltu ar raddfa ehangach am y cyfleoedd dydd sydd ar gael oddi fewn i Bowys i oedolion ag anableddau dysgu, anableddau corfforol, a/neu anawsterau iechyd meddwl a phobl hŷn sy’n galw am ofal a chymorth.

Mae cyfleoedd dydd yn rhoi cyfle i unigolion wella eu llesiant drwy gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau, datblygu cydberthnasau a chael sgiliau newydd. Maen nhw’n galluogi pobl i ddyfod yn fwy annibynnol a byw bywydau cyflawn. Mae cyfleoedd dydd hefyd yn darparu cymorth o ofalwyr, drwy ddarparu seibiant fel eu bod yn gallu dilyn eu diddordebau y tu hwnt i’w rôl fel gofalwr.

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn ein helpu ni i ddeall beth sy’n bwysig mewn perthynas â chyfleoedd dydd, beth sy’n gweithio’n dda gyda’r cyfleoedd dydd sydd ar gael ar hyn o bryd, a beth allwn ni ei wneud yn well. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i rannu eich safbwyntiau am ba fath o wedd fydd gan gyfleoedd dydd yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau fod yna gyfleoedd dydd cyfartal, cynhwysol ac o ansawdd uchel ledled Powys.

Os fyddai’n well gennych ddarparu eich safbwyntiau am gyfleoedd dydd yn bersonol, byddwn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled y sir yn ystod mis Tachwedd 2023.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom: thedayopportunitiesreview@powys.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw dydd Llun 11 Rhagfyr 2023.

Mae’r arolwg hwn yn ffurfio rhan o ymarfer ymgysylltu ar raddfa ehangach am y cyfleoedd dydd sydd ar gael oddi fewn i Bowys i oedolion ag anableddau dysgu, anableddau corfforol, a/neu anawsterau iechyd meddwl a phobl hŷn sy’n galw am ofal a chymorth.

Mae cyfleoedd dydd yn rhoi cyfle i unigolion wella eu llesiant drwy gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau, datblygu cydberthnasau a chael sgiliau newydd. Maen nhw’n galluogi pobl i ddyfod yn fwy annibynnol a byw bywydau cyflawn. Mae cyfleoedd dydd hefyd yn darparu cymorth o ofalwyr, drwy ddarparu seibiant fel eu bod yn gallu dilyn eu diddordebau y tu hwnt i’w rôl fel gofalwr.

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn ein helpu ni i ddeall beth sy’n bwysig mewn perthynas â chyfleoedd dydd, beth sy’n gweithio’n dda gyda’r cyfleoedd dydd sydd ar gael ar hyn o bryd, a beth allwn ni ei wneud yn well. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i rannu eich safbwyntiau am ba fath o wedd fydd gan gyfleoedd dydd yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau fod yna gyfleoedd dydd cyfartal, cynhwysol ac o ansawdd uchel ledled Powys.

Os fyddai’n well gennych ddarparu eich safbwyntiau am gyfleoedd dydd yn bersonol, byddwn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled y sir yn ystod mis Tachwedd 2023.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom: thedayopportunitiesreview@powys.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw dydd Llun 11 Rhagfyr 2023.

 • AR GAU

  Cwblhewch yr arolwg hwn mor agored ac mor onest ag y gallwch chi, ni fydd yn cymryd mwy nag ychydig o funudau i’w gwblhau. 


  Rhannu Arolwg ar Facebook Rhannu Arolwg Ar Twitter Rhannu Arolwg Ar LinkedIn E-bost Arolwg dolen
 • AR GAU

  Girl in a pink top holding a sign that says 'easy read'

   Made with photosymbols logo

  Rhannu Arolwg Hawdd ei Ddarllen ar Facebook Rhannu Arolwg Hawdd ei Ddarllen Ar Twitter Rhannu Arolwg Hawdd ei Ddarllen Ar LinkedIn E-bost Arolwg Hawdd ei Ddarllen dolen