Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant

Rhannu Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant ar Facebook Rhannu Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant Ar Twitter Rhannu Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant Ar LinkedIn E-bost Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant dolen

Consultation has concluded

Bydd gwahoddiad i drigolion sy'n byw yn Llanrhaeadr Ym Mochnant a'r cyffiniau rannu’u barn am eu hanghenion tai, i helpu'r cyngor ddeall y galw am dai fforddiadwy yn Llanrhaeadr Ym Mochnant.

Y dyddiad cau yw dydd Sul, 30 Ebrill 2023.


Bydd gwahoddiad i drigolion sy'n byw yn Llanrhaeadr Ym Mochnant a'r cyffiniau rannu’u barn am eu hanghenion tai, i helpu'r cyngor ddeall y galw am dai fforddiadwy yn Llanrhaeadr Ym Mochnant.

Y dyddiad cau yw dydd Sul, 30 Ebrill 2023.


  • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.

    Consultation has concluded
    Rhannu Arolwg Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant ar Facebook Rhannu Arolwg Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant Ar Twitter Rhannu Arolwg Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant Ar LinkedIn E-bost Arolwg Anghenion Tai yn Llanrhaeadr Ym Mochnant dolen