Anghenion Tai yn Llansilin

Rhannu Anghenion Tai yn Llansilin ar Facebook Rhannu Anghenion Tai yn Llansilin Ar Twitter Rhannu Anghenion Tai yn Llansilin Ar LinkedIn E-bost Anghenion Tai yn Llansilin dolen

Bydd gwahoddiad i drigolion sy'n byw yn Llansilin a'r cyffiniau rannu’u barn am eu hanghenion tai i helpu'r cyngor ddeall y galw am dai fforddiadwy yn Llansilin.

Bydd cyfle hefyd yn y sesiwn galw heibio i bobl ddarganfod sut y gallant gofrestru eu hangen am dai a fydd yn cael ei chynnal yn Neuadd Goffa Llansilin ddydd Sadwrn, 21 Ionawr rhwng 10 am a 1 pm.

Bydd Swyddogion Datblygu Tai y cyngor ar gael i ateb cwestiynau a rhoi mwy o wybodaeth i bobl ynglŷn â phrosiect tai newydd posib yn Llansilin.

Anyone who can’t attend the drop-in session but want to fill in the survey can do so by completing the form below

Gall unrhyw un sy'n methu mynd i'r sesiwn galw heibio, ond sydd am lenwi'r arolwg, wneud hynny drwy cwblhewch â'r ffurflen isod.

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 31 Ionawr 2023.


Bydd gwahoddiad i drigolion sy'n byw yn Llansilin a'r cyffiniau rannu’u barn am eu hanghenion tai i helpu'r cyngor ddeall y galw am dai fforddiadwy yn Llansilin.

Bydd cyfle hefyd yn y sesiwn galw heibio i bobl ddarganfod sut y gallant gofrestru eu hangen am dai a fydd yn cael ei chynnal yn Neuadd Goffa Llansilin ddydd Sadwrn, 21 Ionawr rhwng 10 am a 1 pm.

Bydd Swyddogion Datblygu Tai y cyngor ar gael i ateb cwestiynau a rhoi mwy o wybodaeth i bobl ynglŷn â phrosiect tai newydd posib yn Llansilin.

Anyone who can’t attend the drop-in session but want to fill in the survey can do so by completing the form below

Gall unrhyw un sy'n methu mynd i'r sesiwn galw heibio, ond sydd am lenwi'r arolwg, wneud hynny drwy cwblhewch â'r ffurflen isod.

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 31 Ionawr 2023.


  • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.

    Rhannu Arolwg Anghenion Tai yn Llansilin ar Facebook Rhannu Arolwg Anghenion Tai yn Llansilin Ar Twitter Rhannu Arolwg Anghenion Tai yn Llansilin Ar LinkedIn E-bost Arolwg Anghenion Tai yn Llansilin dolen