Newyddion Diweddaraf

Dadansoddiad llawn o'r asesiad lles

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn rhoi dyletswydd ar sefydliadau'r sector cyhoeddus ac asiantaethau partner i gydweithio a llunio cynllun sy'n helpu i wella lles nid yn unig y genhedlaeth hon ond i ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r sefydliadau dan sylw (Bwrdd Sector Cyhoeddus) wedi casglu a dadansoddi gymaint o ddata a safbwyntiau â phosibl ar les trigolion a rhaid cyhoeddi hwn nawr.

Dyma'r Asesiad Lles.

Darllen rhagor: https://cy.powys.gov.uk/article/7602/Dadansoddiad-llawn-or-asesiad-lles

Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

Ymgynghoriad wedi dod i ben

<span class="translation_missing" title="translation missing: cy.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>