Cynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

Rhannu Cynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru ar Facebook Rhannu Cynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru Ar Twitter Rhannu Cynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru Ar LinkedIn E-bost Cynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru dolen

Mae trigolion Canolbarth Cymru yn cael y cyfle i roi eu sylwadau ar Gynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) y rhanbarth.

Crëwyd CJC Canolbarth Cymru, sy’n cynnwys Cynghorau Sir Powys a Cheredigion a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fel rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd y CJC yn arfer swyddogaethau sy’n ymwneud â’r economi, cynllunio datblygu strategol a chynllunio trafnidiaeth ranbarthol.

Mae'r CJC wedi llunio cynllun corfforaethol ar gyfer 2023-2027 ac mae'n gwahodd trigolion, busnesau a sefydliadau i roi eu sylwadau fel rhan o ymarfer ymgynghori a fydd yn cael ei gynnal dros chwe wythnos.

"Er ei bod hi’n ddyddiau cynnar ar waith y rhanbarth hyd yma, mae’r cynllun yn olrhain diben a chyfeiriad y gwaith ar y cyd rhwng Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion ym meysydd yr economi a thrafnidiaeth," meddai Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru.

"Yn ogystal, bydd y ddau Gyngor yn cydweithio â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o ran creu Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer y rhanbarth. Mae'r CJC wedi olrhain Gweledigaeth ac Amcanion Llesiant, ochr yn ochr ag Asesiad Effaith Integredig, fel rhan o'r Cynllun Corfforaethol.

“Mae’r tri chorff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’r gwaith wedi cydweithio ers nifer o flynyddoedd ar faterion amrywiol, a bydd sefydlu’r CJC yn ffurfioli’r berthynas hon, ac yn ei rhoi mewn fframwaith cyfreithiol.”

Gallwch weld y Cynllun Corfforaethol Drafft yma.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 12 Rhagfyr a bydd y sylwadau’n cael eu hadrodd i gyfarfod y CJC ym mis Ionawr.

Mae trigolion Canolbarth Cymru yn cael y cyfle i roi eu sylwadau ar Gynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) y rhanbarth.

Crëwyd CJC Canolbarth Cymru, sy’n cynnwys Cynghorau Sir Powys a Cheredigion a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fel rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd y CJC yn arfer swyddogaethau sy’n ymwneud â’r economi, cynllunio datblygu strategol a chynllunio trafnidiaeth ranbarthol.

Mae'r CJC wedi llunio cynllun corfforaethol ar gyfer 2023-2027 ac mae'n gwahodd trigolion, busnesau a sefydliadau i roi eu sylwadau fel rhan o ymarfer ymgynghori a fydd yn cael ei gynnal dros chwe wythnos.

"Er ei bod hi’n ddyddiau cynnar ar waith y rhanbarth hyd yma, mae’r cynllun yn olrhain diben a chyfeiriad y gwaith ar y cyd rhwng Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion ym meysydd yr economi a thrafnidiaeth," meddai Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru.

"Yn ogystal, bydd y ddau Gyngor yn cydweithio â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o ran creu Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer y rhanbarth. Mae'r CJC wedi olrhain Gweledigaeth ac Amcanion Llesiant, ochr yn ochr ag Asesiad Effaith Integredig, fel rhan o'r Cynllun Corfforaethol.

“Mae’r tri chorff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’r gwaith wedi cydweithio ers nifer o flynyddoedd ar faterion amrywiol, a bydd sefydlu’r CJC yn ffurfioli’r berthynas hon, ac yn ei rhoi mewn fframwaith cyfreithiol.”

Gallwch weld y Cynllun Corfforaethol Drafft yma.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 12 Rhagfyr a bydd y sylwadau’n cael eu hadrodd i gyfarfod y CJC ym mis Ionawr.

  • AR GAU

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


    Rhannu Dweud eich dweud am y Cynllun Corfforaethol Drafft ar Facebook Rhannu Dweud eich dweud am y Cynllun Corfforaethol Drafft Ar Twitter Rhannu Dweud eich dweud am y Cynllun Corfforaethol Drafft Ar LinkedIn E-bost Dweud eich dweud am y Cynllun Corfforaethol Drafft dolen