Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau/Gorsafoedd Pleidleisio 2024

Rhannu Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau/Gorsafoedd Pleidleisio 2024 ar Facebook Rhannu Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau/Gorsafoedd Pleidleisio 2024 Ar Twitter Rhannu Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau/Gorsafoedd Pleidleisio 2024 Ar LinkedIn E-bost Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau/Gorsafoedd Pleidleisio 2024 dolen

O dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006 ac Adolygiad o Reoliadau Dosbarthiadau Etholiadol a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006, mae dyletswydd ar Cyngor Sir Powys i rannu'r ardal yn ddosbarthiadau etholiadol a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob dosbarth etholiadol. Mae'n rhaid i'r cyngor hefyd adolygu'r trefniadau hyn yn gyson.

Defnyddir y trefniadau a wneir ar gyfer etholiadau seneddol y Deyrnas Unedig hefyd yn yr holl etholiadau a refferenda eraill.

Beth yw Dosbarth Etholiadol?

Ardal ddaearyddol yw dosbarth etholiadol ac mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i bob cymuned fod yn ddosbarth etholiadol ar wahân. Os yw'r gymuned yn fawr, ac er mwyn darparu mynediad hawdd, gellir rhannu'r gymuned yn ddosbarthiadau etholiadol llai o bosib.

Beth yw Man Pleidleisio?

Ardal ddaearyddol lle ceir gorsaf bleidleisio yw 'Man Pleidleisio'. Nid oes diffiniad cyfreithiol ar gyfer man pleidleisio. Gellir diffinio'r ardal ddaearyddol mor gyfyng ag adeilad penodol neu mor eang â'r dosbarth etholiadol cyfan.

Cyngor Sir Powys wedi diffinio pob dosbarth etholiadol fel y man pleidleisio yn hytrach nag adeilad penodol at ddibenion ymarferol.

Beth yw Gorsaf Bleidleisio?

Yr ardal lle cynhelir y broses bleidleisio yw'r orsaf bleidleisio, e.e. ystafell mewn canolfan gymunedol neu ysgol.

Eich Sylwadau

Gall unrhyw etholydd sydd wedi cofrestru o fewn Sir yr Powys gyflwyno sylwadau i ni. A fyddech cystal ag anfon adborth yn ymwneud â’r adolygiad hwn atom os gwelwch yn dda, ond yn bwysicach fyth, os nad ydych chi’n hapus â’r trefniadau presennol, mae arnom angen awgrymiadau o ran gorsaf bleidleisio amgen er mwyn i ni allu ymgynghori ymhellach.

O dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006 ac Adolygiad o Reoliadau Dosbarthiadau Etholiadol a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006, mae dyletswydd ar Cyngor Sir Powys i rannu'r ardal yn ddosbarthiadau etholiadol a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob dosbarth etholiadol. Mae'n rhaid i'r cyngor hefyd adolygu'r trefniadau hyn yn gyson.

Defnyddir y trefniadau a wneir ar gyfer etholiadau seneddol y Deyrnas Unedig hefyd yn yr holl etholiadau a refferenda eraill.

Beth yw Dosbarth Etholiadol?

Ardal ddaearyddol yw dosbarth etholiadol ac mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i bob cymuned fod yn ddosbarth etholiadol ar wahân. Os yw'r gymuned yn fawr, ac er mwyn darparu mynediad hawdd, gellir rhannu'r gymuned yn ddosbarthiadau etholiadol llai o bosib.

Beth yw Man Pleidleisio?

Ardal ddaearyddol lle ceir gorsaf bleidleisio yw 'Man Pleidleisio'. Nid oes diffiniad cyfreithiol ar gyfer man pleidleisio. Gellir diffinio'r ardal ddaearyddol mor gyfyng ag adeilad penodol neu mor eang â'r dosbarth etholiadol cyfan.

Cyngor Sir Powys wedi diffinio pob dosbarth etholiadol fel y man pleidleisio yn hytrach nag adeilad penodol at ddibenion ymarferol.

Beth yw Gorsaf Bleidleisio?

Yr ardal lle cynhelir y broses bleidleisio yw'r orsaf bleidleisio, e.e. ystafell mewn canolfan gymunedol neu ysgol.

Eich Sylwadau

Gall unrhyw etholydd sydd wedi cofrestru o fewn Sir yr Powys gyflwyno sylwadau i ni. A fyddech cystal ag anfon adborth yn ymwneud â’r adolygiad hwn atom os gwelwch yn dda, ond yn bwysicach fyth, os nad ydych chi’n hapus â’r trefniadau presennol, mae arnom angen awgrymiadau o ran gorsaf bleidleisio amgen er mwyn i ni allu ymgynghori ymhellach.

  • CLOSED: This survey has concluded.

    Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.    Rhannu Rhowch eich adborth i ni ar Facebook Rhannu Rhowch eich adborth i ni Ar Twitter Rhannu Rhowch eich adborth i ni Ar LinkedIn E-bost Rhowch eich adborth i ni dolen