Defnyddiwr Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Rhannu Defnyddiwr Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar Facebook Rhannu Defnyddiwr Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Ar Twitter Rhannu Defnyddiwr Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Ar LinkedIn E-bost Defnyddiwr Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion dolen

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth ac mae eich adborth yn bwysig i ni.

A allwch chi roi o’ch amser i gyflwyno atebion i'r cwestiynau isod?

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth ac mae eich adborth yn bwysig i ni.

A allwch chi roi o’ch amser i gyflwyno atebion i'r cwestiynau isod?

 • Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


  Llenwi'r ffurflen
  Rhannu Ffurflen Adborth ar Facebook Rhannu Ffurflen Adborth Ar Twitter Rhannu Ffurflen Adborth Ar LinkedIn E-bost Ffurflen Adborth dolen
 • Girl in a pink top holding a sign that says 'easy read'

  Made with Photosymbols logo


  Llenwi'r Ffurflen
  Rhannu Ffurflen Adborth - Hawdd ei Ddarllen ar Facebook Rhannu Ffurflen Adborth - Hawdd ei Ddarllen Ar Twitter Rhannu Ffurflen Adborth - Hawdd ei Ddarllen Ar LinkedIn E-bost Ffurflen Adborth - Hawdd ei Ddarllen dolen
Diweddaru: 24 Tach 2023, 09:15 AC