Diogelu Dyfodol Powys

Rhannu Diogelu Dyfodol Powys ar Facebook Rhannu Diogelu Dyfodol Powys Ar Twitter Rhannu Diogelu Dyfodol Powys Ar LinkedIn E-bost Diogelu Dyfodol Powys dolen

Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith ar fywyd fel ry’n ni’n ei adnabod na welwyd mo’i tebyg o’r blaen.

Rydyn ni eisiau deall sut y bydd angen i'r 'normal newydd' fod er mwyn i'r cyngor ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol am y pump i ddeng mlynedd nesaf.

Mae'r arolwg yn rhoi sylw i’r meysydd canlynol:

 • Ymateb i bandemig Covid-19
 • Busnes a'r economi
 • Iechyd a llesiant
 • Mynediad cwsmeriaid i’r swyddfeydd y cyngor
 • Digideiddio
 • Lefelau Treth y Cyngor
 • Y dyfodol

Bydd y cyfnod ymgysylltu’n dechrau ar 10 Rhagfyr 2020 a chau ar 20 Ionawr 2021. Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

 • arolwg ar-lein - cliciwch y ddolen isod
 • arolwg papur - anfonwch e-bost: customerservices@powys.gov.uk i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu

Sylwer: Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg gan ddefnyddio'r porth hwn. Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), hoffem i chi wybod y caiff ei storio'n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i ddefnyddir at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael gwybod mwy.

Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith ar fywyd fel ry’n ni’n ei adnabod na welwyd mo’i tebyg o’r blaen.

Rydyn ni eisiau deall sut y bydd angen i'r 'normal newydd' fod er mwyn i'r cyngor ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol am y pump i ddeng mlynedd nesaf.

Mae'r arolwg yn rhoi sylw i’r meysydd canlynol:

 • Ymateb i bandemig Covid-19
 • Busnes a'r economi
 • Iechyd a llesiant
 • Mynediad cwsmeriaid i’r swyddfeydd y cyngor
 • Digideiddio
 • Lefelau Treth y Cyngor
 • Y dyfodol

Bydd y cyfnod ymgysylltu’n dechrau ar 10 Rhagfyr 2020 a chau ar 20 Ionawr 2021. Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

 • arolwg ar-lein - cliciwch y ddolen isod
 • arolwg papur - anfonwch e-bost: customerservices@powys.gov.uk i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu

Sylwer: Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg gan ddefnyddio'r porth hwn. Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), hoffem i chi wybod y caiff ei storio'n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i ddefnyddir at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael gwybod mwy.