Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref

Rhannu Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref ar Facebook Rhannu Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref Ar Twitter Rhannu Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref Ar LinkedIn E-bost Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref dolen

Dweud eich dweud ar Ymgysylltiad Adolygiad Gwasanaeth GCTMB

Bydd ail gam Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (GCTMB) - am sut i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach a ddarperir mewn partneriaeth rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac GCTMB GIG Cymru - yn digwydd rhwng 09 Hydref a 05 Tachwedd 2023 ar gyfer adborth gan y cyhoedd.

Bydd Cam 2 o ymgysylltu â'r cyhoedd yn digwydd o ddydd Iau 12 Hydref tan ddydd Gwener 20 Hydref yn gynhwysol trwy gyfuniad o sesiynau galw heibio anffurfiol, cyfarfodydd cyhoeddus personol - yn y Trallwng, Y Drenewydd, Machynlleth, Bangor a Phwllheli - a sesiynau rhithiol/ar-lein.

Yn ogystal ag amserlen y sesiynau ymgysylltu, bydd y cyhoedd yn gallu darparu eu sylwadau o 09 Hydref tan 05 Tachwedd drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys post, ffôn, a ffurflenni ar-lein.

Bydd y dogfennau ymgysylltu hefyd ar gael o 09 Hydref.

Mae manylion am ymgysylltiad Cymru gyfan ar gyfer yr #AdolygiadGCTMB a sut y gallwch chi ddweud eich dweud ar gael ar wefan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys: Adolygiad Gwasanaeth GCTMB - Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (gig.cymru)

Dweud eich dweud ar Ymgysylltiad Adolygiad Gwasanaeth GCTMB

Bydd ail gam Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (GCTMB) - am sut i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach a ddarperir mewn partneriaeth rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac GCTMB GIG Cymru - yn digwydd rhwng 09 Hydref a 05 Tachwedd 2023 ar gyfer adborth gan y cyhoedd.

Bydd Cam 2 o ymgysylltu â'r cyhoedd yn digwydd o ddydd Iau 12 Hydref tan ddydd Gwener 20 Hydref yn gynhwysol trwy gyfuniad o sesiynau galw heibio anffurfiol, cyfarfodydd cyhoeddus personol - yn y Trallwng, Y Drenewydd, Machynlleth, Bangor a Phwllheli - a sesiynau rhithiol/ar-lein.

Yn ogystal ag amserlen y sesiynau ymgysylltu, bydd y cyhoedd yn gallu darparu eu sylwadau o 09 Hydref tan 05 Tachwedd drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys post, ffôn, a ffurflenni ar-lein.

Bydd y dogfennau ymgysylltu hefyd ar gael o 09 Hydref.

Mae manylion am ymgysylltiad Cymru gyfan ar gyfer yr #AdolygiadGCTMB a sut y gallwch chi ddweud eich dweud ar gael ar wefan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys: Adolygiad Gwasanaeth GCTMB - Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (gig.cymru)

Diweddaru: 27 Sep 2023, 11:31 AC