Llwybrau Teithio Llesol Powys

Rhannu Llwybrau Teithio Llesol Powys ar Facebook Rhannu Llwybrau Teithio Llesol Powys Ar Twitter Rhannu Llwybrau Teithio Llesol Powys Ar LinkedIn E-bost Llwybrau Teithio Llesol Powys dolen

Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu lle gofynnwyd sut y gellid gwella'r cyfleusterau a'r llwybrau teithio llesol (cerdded a beicio) mewn ardaloedd ledled Powys er mwyn galluogi mwy o bobl i gerdded neu feicio ar deithiau byr.

Efallai mai rhywle diogel i adael eich beic wrth i chi alw heibio i'r siopau oedd eich cais. Lôn feicio ddynodedig efallai er mwyn i chi deimlo'n fwy hyderus i reidio ar y ffordd. Gall ychwanegu croesfan sebra ganiatáu i ddisgyblion gerdded yn ddiogel i'r ysgol ac yn ôl. Neu efallai fod angen gwella'r palmant i wneud cerdded i'r dref gyda'r plant yn haws gyda chadair wthio. Nodwyd llawer o wahanol opsiynau i wella'r llwybrau teithio llesol mewn trefi.

Yn dilyn adborth gan drigolion, cynghorau tref a chymuned, ysgolion a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi datblygu'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM) drafft ar gyfer pob un o 11 ardal teithio llesol ddynodedig y sir (fel y'u diffinnir gan Lywodraeth Cymru).

Mae'r ATNM hyn yn dangos yr holl lwybrau teithio llesol a nodwyd yn flaenorol yn 2016/17, ynghyd â'r awgrymiadau a'r ychwanegiadau uchelgeisiol a'r gwelliannau i'r rhwydwaith yn dilyn yr adborth a gafwyd yn ystod yr ymarfer ymgysylltu diweddar eleni.

Er nad ydym wedi gallu cynnwys pob awgrym, oherwydd ymarferoldeb, rydym wedi ceisio cynnwys cynifer o lwybrau ac argymhellion â phosibl. Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod y llwybrau hyn yn ddyheadau yn unig, ac yn dangos gweledigaeth y cymunedau o rwydwaith teithio llesol yn y trefi yn y dyfodol.

Mae'r 11 ATNM hyn bellach ar gael i chi eu hadolygu (isod) am 12 wythnos, tan 7 Tachwedd 2021. Dyma'ch cyfle i sicrhau ein bod wedi dehongli adborth yr ymarfer ymgysylltu yn gywir.

Cliciwch yma i weld yr ATNMs: https://cy.powys.gov.uk/article/8065/Teithio-Llesol

Fel arall, gellir gwneud sylwadau hefyd drwy dudalen we Mapio Lleoedd Cyffredin Cyngor Sir Powys https://atnmpowys.commonplace.is/cy-GB

Os sylwch ar unrhyw broblemau posibl gyda'r llwybrau arfaethedig, anfonwch eich adborth drwy e-bost at active@powys.gov.uk

This page is available in English here: www.haveyoursaypowys.wales/powys-active-travel-routes

Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu lle gofynnwyd sut y gellid gwella'r cyfleusterau a'r llwybrau teithio llesol (cerdded a beicio) mewn ardaloedd ledled Powys er mwyn galluogi mwy o bobl i gerdded neu feicio ar deithiau byr.

Efallai mai rhywle diogel i adael eich beic wrth i chi alw heibio i'r siopau oedd eich cais. Lôn feicio ddynodedig efallai er mwyn i chi deimlo'n fwy hyderus i reidio ar y ffordd. Gall ychwanegu croesfan sebra ganiatáu i ddisgyblion gerdded yn ddiogel i'r ysgol ac yn ôl. Neu efallai fod angen gwella'r palmant i wneud cerdded i'r dref gyda'r plant yn haws gyda chadair wthio. Nodwyd llawer o wahanol opsiynau i wella'r llwybrau teithio llesol mewn trefi.

Yn dilyn adborth gan drigolion, cynghorau tref a chymuned, ysgolion a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi datblygu'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM) drafft ar gyfer pob un o 11 ardal teithio llesol ddynodedig y sir (fel y'u diffinnir gan Lywodraeth Cymru).

Mae'r ATNM hyn yn dangos yr holl lwybrau teithio llesol a nodwyd yn flaenorol yn 2016/17, ynghyd â'r awgrymiadau a'r ychwanegiadau uchelgeisiol a'r gwelliannau i'r rhwydwaith yn dilyn yr adborth a gafwyd yn ystod yr ymarfer ymgysylltu diweddar eleni.

Er nad ydym wedi gallu cynnwys pob awgrym, oherwydd ymarferoldeb, rydym wedi ceisio cynnwys cynifer o lwybrau ac argymhellion â phosibl. Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod y llwybrau hyn yn ddyheadau yn unig, ac yn dangos gweledigaeth y cymunedau o rwydwaith teithio llesol yn y trefi yn y dyfodol.

Mae'r 11 ATNM hyn bellach ar gael i chi eu hadolygu (isod) am 12 wythnos, tan 7 Tachwedd 2021. Dyma'ch cyfle i sicrhau ein bod wedi dehongli adborth yr ymarfer ymgysylltu yn gywir.

Cliciwch yma i weld yr ATNMs: https://cy.powys.gov.uk/article/8065/Teithio-Llesol

Fel arall, gellir gwneud sylwadau hefyd drwy dudalen we Mapio Lleoedd Cyffredin Cyngor Sir Powys https://atnmpowys.commonplace.is/cy-GB

Os sylwch ar unrhyw broblemau posibl gyda'r llwybrau arfaethedig, anfonwch eich adborth drwy e-bost at active@powys.gov.uk

This page is available in English here: www.haveyoursaypowys.wales/powys-active-travel-routes

Ymgynghoriad wedi dod i ben
  • Newyddion Diweddaraf

    Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

    Mae'r cyfnod ymgynghori ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol wedi cau. Diolch i bawb am gymryd rhan.

    Bydd y Map drafft yn cael ei gadarnhau cyn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru er ystyriaeth.