Mae eich Barn yn Cyfrif

Rhannu Mae eich Barn yn Cyfrif ar Facebook Rhannu Mae eich Barn yn Cyfrif Ar Twitter Rhannu Mae eich Barn yn Cyfrif Ar LinkedIn E-bost Mae eich Barn yn Cyfrif dolen

Consultation has concluded

Mae diddordeb gan Gyngor Sir Powys yn eich barn am weithgaredd corfforol; beth sy’n eich helpu chi i gadw’n actif yn gorfforol, a’r hyn sydd yn eich dal yn ôl. Gyda’r wybodaeth hon, gallwn gynllunio ar gyfer gwelliannau i gyfleoedd gweithgaredd corfforol ar draws Powys.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Rydym yn gwahodd trigolion Powys i lenwi arolwg byr ar-lein (a fydd ond yn cymryd 10 munud i’w lenwi), sy’n gofyn i chi am eich cod post, oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, ethnigrwydd, statws o ran anabledd, pa mor aml ydych chi’n actif yn gorfforol, a’ch profiadau o weithgaredd corfforol.

Eich dewis chi yn llwyr yw cymryd rhan. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch adael yr arolwg ar unrhyw amser heb roi rheswm i ni.

A fydd fy ymateb yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Bydd unrhyw gyfranogiad yn ddi-enw. Rydym yn cofnodi ymatebion fel y gallwn eu dadansoddi’n haws, ond ni fyddwn yn cysylltu unrhyw sylwadau a ddefnyddir mewn adroddiadau, cyhoeddiadau, a chyflwyniadau yn y dyfodol, at unrhyw ymatebion unigol.

Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg yn defnyddio’r porthol hwn. Petaech i roi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, cyfeiriad, neu rif ffôn), fe fyddem yn hoffi i chi wybod y bydd yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg ac mewn cydymffurfiaeth â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen a’r atodiad Rhybudd Preifatrwydd Diogelu Data os oes gennych ddiddordeb mewn canfod mwy am hyn.

Beth os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu fod angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am yr arolwg, cysylltwch ag Alan Samuel, Swyddog Ymgysylltu Gweithgaredd Corfforol trwy anfon e-bost at: alan.samuel1@powys.gov.uk neu ffonio 01597 827629.

Cystadleuaeth:

Fe fydd pawb sy’n cwblhau’r arolwg yn cael y cyfle i fod yn rhan o’n cystadleuaeth sy’n rhoi cyfle i ennill un o dri Taleb ar gyfer y Stryd Fawr, gwerth £75, £50 a £25. I ddarllen termau ac amodau y gystadleuaeth cliciwch yma.

Mae diddordeb gan Gyngor Sir Powys yn eich barn am weithgaredd corfforol; beth sy’n eich helpu chi i gadw’n actif yn gorfforol, a’r hyn sydd yn eich dal yn ôl. Gyda’r wybodaeth hon, gallwn gynllunio ar gyfer gwelliannau i gyfleoedd gweithgaredd corfforol ar draws Powys.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Rydym yn gwahodd trigolion Powys i lenwi arolwg byr ar-lein (a fydd ond yn cymryd 10 munud i’w lenwi), sy’n gofyn i chi am eich cod post, oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, ethnigrwydd, statws o ran anabledd, pa mor aml ydych chi’n actif yn gorfforol, a’ch profiadau o weithgaredd corfforol.

Eich dewis chi yn llwyr yw cymryd rhan. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch adael yr arolwg ar unrhyw amser heb roi rheswm i ni.

A fydd fy ymateb yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Bydd unrhyw gyfranogiad yn ddi-enw. Rydym yn cofnodi ymatebion fel y gallwn eu dadansoddi’n haws, ond ni fyddwn yn cysylltu unrhyw sylwadau a ddefnyddir mewn adroddiadau, cyhoeddiadau, a chyflwyniadau yn y dyfodol, at unrhyw ymatebion unigol.

Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg yn defnyddio’r porthol hwn. Petaech i roi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, cyfeiriad, neu rif ffôn), fe fyddem yn hoffi i chi wybod y bydd yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg ac mewn cydymffurfiaeth â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen a’r atodiad Rhybudd Preifatrwydd Diogelu Data os oes gennych ddiddordeb mewn canfod mwy am hyn.

Beth os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu fod angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am yr arolwg, cysylltwch ag Alan Samuel, Swyddog Ymgysylltu Gweithgaredd Corfforol trwy anfon e-bost at: alan.samuel1@powys.gov.uk neu ffonio 01597 827629.

Cystadleuaeth:

Fe fydd pawb sy’n cwblhau’r arolwg yn cael y cyfle i fod yn rhan o’n cystadleuaeth sy’n rhoi cyfle i ennill un o dri Taleb ar gyfer y Stryd Fawr, gwerth £75, £50 a £25. I ddarllen termau ac amodau y gystadleuaeth cliciwch yma.

 • CLOSED: This survey has concluded.

  Ar gyfer yr arolwg hwn, mae bod yn ‘actif yn gorfforol’ yn cyfeirio at chwaraeon, ymarfer corff, chwarae, hamdden yn yr awyr agored, a theithio llesol. 

  Ni ddylai’r arolwg gymryd hirach na 10 munud i’w lenwi. 

  Diolch am rannu eich safbwyntiau gyda ni.

  Consultation has concluded
  Rhannu Dweud eich dweud ar Facebook Rhannu Dweud eich dweud Ar Twitter Rhannu Dweud eich dweud Ar LinkedIn E-bost Dweud eich dweud dolen