Menter Ardaloedd Powys

Rhannu Menter Ardaloedd Powys ar Facebook Rhannu Menter Ardaloedd Powys Ar Twitter Rhannu Menter Ardaloedd Powys Ar LinkedIn E-bost Menter Ardaloedd Powys dolen

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Covid-19 wedi cael effaith enfawr. Mae wedi cael effaith ar bob un ohonom ar lefel bersonol, ac wedi dinistrio clybiau, gweithgareddau a gwasanaethau sy’n rhan sylfaenol o fywyd cymunedol. Fel rhan o’r broses o ‘ail-adeiladu’n well’, mae’r Fenter Ardaloedd yn gyfle i ofyn cwestiynau am yr hyn sydd ei angen ar ein cymunedau i sicrhau eu bod yn iach, yn gefnogol, ac yn fannau cyfoethog ac amrywiol i fyw a gweithio ynddynt, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r Fenter Ardaloedd yn gweithio ar draws 13 o Rwydweithiau Ardal ledled Powys. Sefydlwyd y rhwydweithiau hyn er mwyn darparu fforwm ar gyfer trafodaethau ynghylch anghenion lleol ac i hyrwyddo cydweithio wrth ddatblygu gwasanaethau sy’n bodloni’r anghenion hynny. Mae'r dudalen hon yn lle i barhau â'r trafodaethau hynny rhwng cyfarfodydd rhwydwaith, ac i gysylltu ag ardaloedd eraill ar draws y sir. Cliciwch ar y dolenni isod i fynd i'r drafodaeth ar gyfer eich ardal leol.


Brecon / Aberhonddu
Builth & Llanwrtyd / Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd
Crickhowell / Crughywel
Hay & Talgarth / Y Gelli a Thalgarth
Knighton & Presteigne / Tref-y-Clawdd a Llanandras
Llandrindod & Rhayader / Llandrindod a Rhaeadr Gwy
Llanfair Caereinion
Llanfyllin
Llanidloes
Machynlleth
Newtown / Y Drenewydd
Welshpool & Montgomery / Y Trallwng a Threfaldwyn
Ystradgynlais

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Covid-19 wedi cael effaith enfawr. Mae wedi cael effaith ar bob un ohonom ar lefel bersonol, ac wedi dinistrio clybiau, gweithgareddau a gwasanaethau sy’n rhan sylfaenol o fywyd cymunedol. Fel rhan o’r broses o ‘ail-adeiladu’n well’, mae’r Fenter Ardaloedd yn gyfle i ofyn cwestiynau am yr hyn sydd ei angen ar ein cymunedau i sicrhau eu bod yn iach, yn gefnogol, ac yn fannau cyfoethog ac amrywiol i fyw a gweithio ynddynt, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r Fenter Ardaloedd yn gweithio ar draws 13 o Rwydweithiau Ardal ledled Powys. Sefydlwyd y rhwydweithiau hyn er mwyn darparu fforwm ar gyfer trafodaethau ynghylch anghenion lleol ac i hyrwyddo cydweithio wrth ddatblygu gwasanaethau sy’n bodloni’r anghenion hynny. Mae'r dudalen hon yn lle i barhau â'r trafodaethau hynny rhwng cyfarfodydd rhwydwaith, ac i gysylltu ag ardaloedd eraill ar draws y sir. Cliciwch ar y dolenni isod i fynd i'r drafodaeth ar gyfer eich ardal leol.


Brecon / Aberhonddu
Builth & Llanwrtyd / Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd
Crickhowell / Crughywel
Hay & Talgarth / Y Gelli a Thalgarth
Knighton & Presteigne / Tref-y-Clawdd a Llanandras
Llandrindod & Rhayader / Llandrindod a Rhaeadr Gwy
Llanfair Caereinion
Llanfyllin
Llanidloes
Machynlleth
Newtown / Y Drenewydd
Welshpool & Montgomery / Y Trallwng a Threfaldwyn
Ystradgynlais

Diweddaru: 08 Sep 2022, 04:13 PM