Offeryn Profiad y Gweithiwr

Rhannu Offeryn Profiad y Gweithiwr ar Facebook Rhannu Offeryn Profiad y Gweithiwr Ar Twitter Rhannu Offeryn Profiad y Gweithiwr Ar LinkedIn E-bost Offeryn Profiad y Gweithiwr dolen

Logos or Powys RPB Health and Care Academy, PAVO, Powys County Council and Powys Teaching Health Board


Mae'r pecyn cymorth a'r hunanasesiad sy'n cyd-fynd yn darparu canllaw arfer gorau ar gyfer profiad gweithwyr ac mae wedi'i anelu at yr holl staff - cyflogedig a di-dâl - ym mhob un o'r sefydliadau ar draws Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB).

Mae gan y pecyn cymorth hwn dair lefel o ffocws, gyda phwyntiau penodol ar gyfer:
  • Unigolion
  • Rheolwyr (gyda chyfrifoldeb am gyflogeion)
  • Sefydliadau (y cyflogwyr)

Sam Powell

Am fwy o wybodaeth am y pecyn cymorth ac i ofyn am gymorth, cysylltwch â:

Sam Powell
Rheolwr Profiad a Lles y Gweithlu ar y Cyd

E-bost: sam.powell@wales.nhs.uk

Logos or Powys RPB Health and Care Academy, PAVO, Powys County Council and Powys Teaching Health Board


Mae'r pecyn cymorth a'r hunanasesiad sy'n cyd-fynd yn darparu canllaw arfer gorau ar gyfer profiad gweithwyr ac mae wedi'i anelu at yr holl staff - cyflogedig a di-dâl - ym mhob un o'r sefydliadau ar draws Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB).

Mae gan y pecyn cymorth hwn dair lefel o ffocws, gyda phwyntiau penodol ar gyfer:
  • Unigolion
  • Rheolwyr (gyda chyfrifoldeb am gyflogeion)
  • Sefydliadau (y cyflogwyr)

Sam Powell

Am fwy o wybodaeth am y pecyn cymorth ac i ofyn am gymorth, cysylltwch â:

Sam Powell
Rheolwr Profiad a Lles y Gweithlu ar y Cyd

E-bost: sam.powell@wales.nhs.uk

Diweddaru: 11 Rhag 2023, 09:19 AC