Panel Pobl Powys

Rhannu Panel Pobl Powys ar Facebook Rhannu Panel Pobl Powys Ar Twitter Rhannu Panel Pobl Powys Ar LinkedIn E-bost Panel Pobl Powys dolen

Rydym yn ceisio deall yn well sut yr hoffai pobl Powys ymgysylltu â nhw o ran ein prosiectau ymgynghori ac ymgysylltu.

A allwch roi gwybod i ni am eich dewis dulliau/au drwy ateb ein arolwg. Y dyddiad cau yw dydd Sul 26 Tachwedd.

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i'n helpu i ddatblygu cynllun hirdymor ar gyfer meithrin ymgysylltiad â'n cymunedau ledled y sir.

Rydym yn ceisio deall yn well sut yr hoffai pobl Powys ymgysylltu â nhw o ran ein prosiectau ymgynghori ac ymgysylltu.

A allwch roi gwybod i ni am eich dewis dulliau/au drwy ateb ein arolwg. Y dyddiad cau yw dydd Sul 26 Tachwedd.

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i'n helpu i ddatblygu cynllun hirdymor ar gyfer meithrin ymgysylltiad â'n cymunedau ledled y sir.

  • CLOSED: This survey has concluded.

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


    Rhannu Arolwg ar Facebook Rhannu Arolwg Ar Twitter Rhannu Arolwg Ar LinkedIn E-bost Arolwg dolen