Polisi Cwcis

Mae'r polisi hwn yn egluro'n benodol sut rydym ni a'n partneriaid yn defnyddio cwcis a'r opsiynau sydd gennych i'w rheoli.

Ein defnydd o gwcis

Mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau neu nodweddion sy'n ddefnyddiol i chi ac nad ydych yn eu defnyddio.

Beth yw Cwci?

Ffeil destun fach yw cwci sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais arall, pan gaiff gwefan ei llwytho ar eich porwr. Defnyddir cwci yn eang i 'gofio' chi a'ch dewisiadau. Ni all cwcis gael gafael ar unrhyw wybodaeth ar eich cyfrifiadur ac mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig. I ddysgu mwy am gwcis ewch allaboutcookies.org (Gwefan allanol).

Gwybodaeth a gasglwyd a'n diben ar gyfer defnyddio cwcis

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i gofnodi gwybodaeth ddienw, ddi-bersonol am eich ymweliadau â'r wefan hon er mwyn mesur diddordeb ymgysylltu.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth nad yw'n bersonol am eich ymweliad â'n gwefan, yn seiliedig ar eich gweithgareddau pori (clicio ffrwd). Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys tudalennau wedi'u pori, prosiectau a welwyd, offer a ddefnyddir a data dadansoddol arall. Rydym yn defnyddio'r manylion hyn i wella sut mae ein gwefan yn gweithredu ac i ddeall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â nhw.

Rydym yn defnyddio gwahanol gymwysiadau a gwasanaethau trydydd parti i wella profiad ymwelwyr â'r wefan. Mae'r rhain yn cynnwys llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, LinkedIn a Twitter (drwy ddefnyddio botymau rhannu), neu gynnwys wedi'i wreiddio o Youtube a Vimeo. O ganlyniad, gall cwcis gael eu gosod gan y trydydd partïon hyn, a'u defnyddio ganddynt i olrhain eich gweithgaredd ar-lein. Nid oes gennym reolaeth uniongyrchol dros y wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn.

Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol

Mae rhai o'r cwcis hyn yn 'gwbl angenrheidiol' i ddarparu swyddogaethau sylfaenol y wefan ac ni ellir eu diffodd, tra bod gan eraill os ydynt yn bresennol yr opsiwn o gael eu diffodd. Cliciwch yma i weld neu addasu'r gosodiadau hyn

Cwcis Hanfodol: Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn galluogi swyddogaeth graidd y safle. All y wefan ddim gweithio'n iawn heb y cwcis hyn.

Cwcis Dadansoddol: Mae cwcis dadansoddol yn ein helpu i ddadansoddi ymddygiad defnyddwyr, yn bennaf i weld a yw'r defnyddwyr yn gallu dod o hyd i bethau y maent yn chwilio amdanynt a gweithredu arnynt. Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr ac i weld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio.
Offer a ddefnyddir: Google Analytics

Cwcis Cyfryngau Cymdeithasol: Rydym yn defnyddio cwcis cyfryngau cymdeithasol sy'n eich galluogi i rannu tudalennau penodol o'n gwefan ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys cwcis Facebook, Twitter a Linkedin.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi a'n harferion gwybodaeth cysylltiedig, neu i wneud cwyn, cysylltwch â ni ar support@engagementhq.com (Dolen allanol)