Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19

Rhannu Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19 ar Facebook Rhannu Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19 Ar Twitter Rhannu Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19 Ar LinkedIn E-bost Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19 dolen

Arolwg allanol gan Lywodraeth Cymru yw hwn.Mae'r COVID-19 wedi achosi newidiadau mawr I’n bywydau bob dydd. Mae wedi ein hatal rhag mynd i'r ysgol neu'r gwaith, mae wedi ein hatal rhag treulio amser gyda ffrindiau a theulu, ac mae wedi achosi poen a galar wrth i anwyliaid fynd yn ddifrifol wael neu farw o'r feirws. Mae hefyd wedi cael effaith ar sut y mae gwasanaethau iechyd yn cael ei ddarparu i gleifion. Mae gwasanaethau iechyd yn golygu gwasanaethau fel:

 • ysbytai;
 • meddygon, deintyddion, fferyllwyr ac optegwyr;
 • nyrsys sy'n rhoi gofal a chymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain
 • nyrsys ysgol;
 • gwasanaethau iechyd meddwl; a
 • canolfannau iechyd a chlinigau.


Bu llawer o gleifion oedd â’r Coronafeirws mewn ysbytai ac, o ganlyniad, nid yw rhai gwasanaethau iechyd wedi medru cael eu darparu, neu maent wedi'u darparu mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, gweld meddyg ar Zoom gan ddefnyddio eich ipad. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru bob amser wedi'i gwneud yn glir, os oes angen triniaeth frys ar bobl ar gyfer cyflwr gofal iechyd neu am nad ydynt yn teimlo'n dda, y dylent allu cael y driniaeth honno. O fewn Llywodraeth Cymru, mae grŵp o bobl yn cynghori'r GIG ar sut y gellir cynnig rhai gwasanaethau o'r enw "Gwasanaethau Hanfodol" hyd yn oed yn ystod y pandemig.

Mae ganddynt ddiddordeb ym mha brofiad y mae plant a phobl ifanc wedi'i gael wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd ers dechrau’r pandemig ym mis Mawrth 2020.

Maent yn gofyn nifer o gwestiynau sy'n ceisio darganfod a oedd y profiad hwnnw'n dda neu'n ddrwg neu rywle yn y canol. Ni fyddant yn gofyn am eich enw ac mae ganddynt ddiddordeb gwirioneddol yn eich atebion.

Bydd eich atebion yn eu helpu i ddarganfod a yw plant a phobl ifanc wedi gallu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt yn ystod y cyfnod hwn.

Diolch.

Arolwg: Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19 (office.com)

Arolwg allanol gan Lywodraeth Cymru yw hwn.Mae'r COVID-19 wedi achosi newidiadau mawr I’n bywydau bob dydd. Mae wedi ein hatal rhag mynd i'r ysgol neu'r gwaith, mae wedi ein hatal rhag treulio amser gyda ffrindiau a theulu, ac mae wedi achosi poen a galar wrth i anwyliaid fynd yn ddifrifol wael neu farw o'r feirws. Mae hefyd wedi cael effaith ar sut y mae gwasanaethau iechyd yn cael ei ddarparu i gleifion. Mae gwasanaethau iechyd yn golygu gwasanaethau fel:

 • ysbytai;
 • meddygon, deintyddion, fferyllwyr ac optegwyr;
 • nyrsys sy'n rhoi gofal a chymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain
 • nyrsys ysgol;
 • gwasanaethau iechyd meddwl; a
 • canolfannau iechyd a chlinigau.


Bu llawer o gleifion oedd â’r Coronafeirws mewn ysbytai ac, o ganlyniad, nid yw rhai gwasanaethau iechyd wedi medru cael eu darparu, neu maent wedi'u darparu mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, gweld meddyg ar Zoom gan ddefnyddio eich ipad. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru bob amser wedi'i gwneud yn glir, os oes angen triniaeth frys ar bobl ar gyfer cyflwr gofal iechyd neu am nad ydynt yn teimlo'n dda, y dylent allu cael y driniaeth honno. O fewn Llywodraeth Cymru, mae grŵp o bobl yn cynghori'r GIG ar sut y gellir cynnig rhai gwasanaethau o'r enw "Gwasanaethau Hanfodol" hyd yn oed yn ystod y pandemig.

Mae ganddynt ddiddordeb ym mha brofiad y mae plant a phobl ifanc wedi'i gael wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd ers dechrau’r pandemig ym mis Mawrth 2020.

Maent yn gofyn nifer o gwestiynau sy'n ceisio darganfod a oedd y profiad hwnnw'n dda neu'n ddrwg neu rywle yn y canol. Ni fyddant yn gofyn am eich enw ac mae ganddynt ddiddordeb gwirioneddol yn eich atebion.

Bydd eich atebion yn eu helpu i ddarganfod a yw plant a phobl ifanc wedi gallu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt yn ystod y cyfnod hwn.

Diolch.

Arolwg: Mynediad at Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc yn ystod pandemig Covid-19 (office.com)

Cyhoeddi: 18 Mai 2021, 02:25 PM