Ceisio eich barn ar newidiadau i Wasanaethau Strôc yn Swydd Henffordd a Swydd Gaerwrangon

Rhannu Ceisio eich barn ar newidiadau i Wasanaethau Strôc yn Swydd Henffordd a Swydd Gaerwrangon ar Facebook Rhannu Ceisio eich barn ar newidiadau i Wasanaethau Strôc yn Swydd Henffordd a Swydd Gaerwrangon Ar Twitter Rhannu Ceisio eich barn ar newidiadau i Wasanaethau Strôc yn Swydd Henffordd a Swydd Gaerwrangon Ar LinkedIn E-bost Ceisio eich barn ar newidiadau i Wasanaethau Strôc yn Swydd Henffordd a Swydd Gaerwrangon dolen

Daeth yr ymgysylltiad hwn i ben ar 11 Tachwedd 2022. Byddwn yn rhannu gwybodaeth bellach yn fuan am y camau nesaf.


Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau ysbyty acíwt yn Henffordd? Hoffech chi fod yn rhan o’r gwaith o lywio dyfodol gwasanaeth strôc yn Henffordd a Chaerwrangon?

Mae adolygiad o'r gwasanaethau strôc yn Henffordd a Chaerwrangon ar y gweill ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth a ddarperir yn Ysbyty’r Sir yn Henffordd. Maen nhw'n edrych ar y ffordd orau o ddarparu gwasanaethau strôc o safon uchel, gan gynnwys i'r cleifion maen nhw'n eu gwasanaethu ym Mhowys.

Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud erbyn 11 Tachwedd 2022 o adran Cymryd Rhan gwefan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Fel rhan o'r gwaith ymgysylltu hwn, cynhelir digwyddiad ar-lein am 5.15yp ddydd Iau 10 Tachwedd 2022. Cynhelir y digwyddiad dros Microsoft Teams Live a gallwch archebu trwy glicio ar y ddolen hon.

Daeth yr ymgysylltiad hwn i ben ar 11 Tachwedd 2022. Byddwn yn rhannu gwybodaeth bellach yn fuan am y camau nesaf.


Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau ysbyty acíwt yn Henffordd? Hoffech chi fod yn rhan o’r gwaith o lywio dyfodol gwasanaeth strôc yn Henffordd a Chaerwrangon?

Mae adolygiad o'r gwasanaethau strôc yn Henffordd a Chaerwrangon ar y gweill ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth a ddarperir yn Ysbyty’r Sir yn Henffordd. Maen nhw'n edrych ar y ffordd orau o ddarparu gwasanaethau strôc o safon uchel, gan gynnwys i'r cleifion maen nhw'n eu gwasanaethu ym Mhowys.

Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud erbyn 11 Tachwedd 2022 o adran Cymryd Rhan gwefan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Fel rhan o'r gwaith ymgysylltu hwn, cynhelir digwyddiad ar-lein am 5.15yp ddydd Iau 10 Tachwedd 2022. Cynhelir y digwyddiad dros Microsoft Teams Live a gallwch archebu trwy glicio ar y ddolen hon.

Diweddaru: 14 Tach 2022, 02:24 PM