Sut i ddod o hyd i wybodaeth?

Rhannu Sut i ddod o hyd i wybodaeth? ar Facebook Rhannu Sut i ddod o hyd i wybodaeth? Ar Twitter Rhannu Sut i ddod o hyd i wybodaeth? Ar LinkedIn E-bost Sut i ddod o hyd i wybodaeth? dolen

Mae Model Gofal a Lles Integredig Rhaglen Lles Gogledd Powys yn creu delwedd o sut y gall gwasanaethau iechyd a gofal yng ngogledd y sir cael eu trawsnewid Mae hyn yn cael ei ddarparu gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys gyda chefnogaeth gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Lluniwyd yr holiadur hwn i helpu darganfod sut mae trigolion yn cael gwybod mwy am yr ystod o wasanaethau iechyd a gofal yn eu cymunedau lleol. Bydd eich ymatebion yn gyfrinachol ac nid ydym yn casglu gwybodaeth adnabod.

Mae Model Gofal a Lles Integredig Rhaglen Lles Gogledd Powys yn creu delwedd o sut y gall gwasanaethau iechyd a gofal yng ngogledd y sir cael eu trawsnewid Mae hyn yn cael ei ddarparu gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys gyda chefnogaeth gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Lluniwyd yr holiadur hwn i helpu darganfod sut mae trigolion yn cael gwybod mwy am yr ystod o wasanaethau iechyd a gofal yn eu cymunedau lleol. Bydd eich ymatebion yn gyfrinachol ac nid ydym yn casglu gwybodaeth adnabod.

  • CLOSED: This survey has concluded.
    Dweud eich dweud
    Rhannu Sut i ddod o hyd i wybodaeth? ar Facebook Rhannu Sut i ddod o hyd i wybodaeth? Ar Twitter Rhannu Sut i ddod o hyd i wybodaeth? Ar LinkedIn E-bost Sut i ddod o hyd i wybodaeth? dolen
Diweddaru: 22 Jul 2022, 12:00 AC