Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar Bowys?

Rhannu Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar Bowys? ar Facebook Rhannu Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar Bowys? Ar Twitter Rhannu Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar Bowys? Ar LinkedIn E-bost Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar Bowys? dolen

Consultation has concluded

Mae Cyngor Sir Powys eisiau canfod pa effaith mae’r pandemig COVID-19 wedi’i gael ar les ein cymunedau ac ar unigolion.

Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu ni i ddeall yr effaith ehangach, y tu hwnt i’w effaith uniongyrchol ar y sawl wnaeth ddal y feirws. Fe fydd yn ein helpu hefyd i benderfynu sut y byddwn yn ymateb yn y dyfodol, mewn ffyrdd a fydd yn cefnogi iechyd a lles da trigolion Powys orau.

A fyddech gystal ag ymateb i’r arolwg byr hwn?

Mae Cyngor Sir Powys eisiau canfod pa effaith mae’r pandemig COVID-19 wedi’i gael ar les ein cymunedau ac ar unigolion.

Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu ni i ddeall yr effaith ehangach, y tu hwnt i’w effaith uniongyrchol ar y sawl wnaeth ddal y feirws. Fe fydd yn ein helpu hefyd i benderfynu sut y byddwn yn ymateb yn y dyfodol, mewn ffyrdd a fydd yn cefnogi iechyd a lles da trigolion Powys orau.

A fyddech gystal ag ymateb i’r arolwg byr hwn?

  • Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.

    Consultation has concluded
    Rhannu A fyddech gystal ag ymateb i’r arolwg byr hwn? ar Facebook Rhannu A fyddech gystal ag ymateb i’r arolwg byr hwn? Ar Twitter Rhannu A fyddech gystal ag ymateb i’r arolwg byr hwn? Ar LinkedIn E-bost A fyddech gystal ag ymateb i’r arolwg byr hwn? dolen