Sut rydyn ni’n gwneud?

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Oes gennych chi gwestiwn i ni?

Oes gennych gwestiwn ry’ch chi wastad wedi eisiau gofyn i ni?

Efallai yr hoffech wybod rhywbeth am y ffordd ry’n ni’n rhedeg ein gwasanaethau, neu sut ry’n ni’n gwario eich Treth y Cyngor?

Gofynnwch i ni isod a byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Image of a speech bubble with an icon of a question mark inside it, on a blue background

delwedd torth
Onid ydych wedi derbyn eich e-bost cadarnhau?
Ymddangos fel eich bod eisoes wedi cofrestru, rhowch y cyfrinair. Wedi anghofio eich cyfrinair? Creu un newydd nawr.
Diweddaru: 22 Sep 2022, 09:52 AC