Cynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol G.G. Treowen

Rhannu Cynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol G.G. Treowen ar Facebook Rhannu Cynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol G.G. Treowen Ar Twitter Rhannu Cynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol G.G. Treowen Ar LinkedIn E-bost Cynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol G.G. Treowen dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen ac Ysgol Calon y Dderwen. Mae'r cynigion fel a ganlyn:

Cam 1: Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen o 31 Awst 2025 ac ymestyn Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys hen safle Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen o 1 Medi 2025

Cam 2: Ysgol Calon y Dderwen i symud i adeilad newydd sydd wedi'i leoli ar safle presennol Ysgol Calon y Dderwen yn ystod 2026/27, ac mae safle Treowen yn cau.

Mae dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn http://www.powys.gov.uk/transformingeducation. Mae'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni am eich barn ar gynigion y Cyngor. Mae modd llenwi'r ffurflen ymateb ar-lein hefyd - mae dolen i'r ffurflen ar-lein ar gael drwy ddilyn y ddolen uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 26 Chwefror 2024. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn y dyddiad hwn.

I gael gwybodaeth am sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael trwy'r ddolen ganlynol: https://en.powys.gov.uk/article/9803/Transforming-Education-Privacy-Notice

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen ac Ysgol Calon y Dderwen. Mae'r cynigion fel a ganlyn:

Cam 1: Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen o 31 Awst 2025 ac ymestyn Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys hen safle Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen o 1 Medi 2025

Cam 2: Ysgol Calon y Dderwen i symud i adeilad newydd sydd wedi'i leoli ar safle presennol Ysgol Calon y Dderwen yn ystod 2026/27, ac mae safle Treowen yn cau.

Mae dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn http://www.powys.gov.uk/transformingeducation. Mae'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni am eich barn ar gynigion y Cyngor. Mae modd llenwi'r ffurflen ymateb ar-lein hefyd - mae dolen i'r ffurflen ar-lein ar gael drwy ddilyn y ddolen uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 26 Chwefror 2024. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn y dyddiad hwn.

I gael gwybodaeth am sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael trwy'r ddolen ganlynol: https://en.powys.gov.uk/article/9803/Transforming-Education-Privacy-Notice

  • AR GAU

    I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion


    Rhannu Holiadur ar Facebook Rhannu Holiadur Ar Twitter Rhannu Holiadur Ar LinkedIn E-bost Holiadur dolen