Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr

Rhannu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr ar Facebook Rhannu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr Ar Twitter Rhannu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr Ar LinkedIn E-bost Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 21 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 23 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 21 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 23 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Yn dilyn penderfyniad y Cabinet, mae Cyngor Sir Powys erbyn hyn wedi cyhoeddi Hysbysiad Statudol yn cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr o 31 Awst 2022.

  Bellach, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Rhybudd Statudol mewn perthynas â'r Cynnig hwn. Mae'r Rhybudd ar gael isod:

  Daeth y Cyfnod Gwrthwynebu i ben ar 16 Rhagfyr 2021.

  Fe wnaeth y Cyngor gynnal cyfnod o ymgynghori cyn penderfynu symud ymlaen gyda'r cynnig hwn, a chyhoeddwyd Adroddiad Ymgynghori yn amlinellu canfyddiadau'r Ymgynghoriad, sydd ar gael isod: