Adolygiad Hamdden Powys 2023

Rhannu Adolygiad Hamdden Powys 2023 ar Facebook Rhannu Adolygiad Hamdden Powys 2023 Ar Twitter Rhannu Adolygiad Hamdden Powys 2023 Ar LinkedIn E-bost Adolygiad Hamdden Powys 2023 dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal adolygiad o ganolfannau hamdden ym Mhowys, fel rhan o adolygiad ehangach o wasanaethau’r Cyngor. Byddwn yn ystyried y ddarpariaeth bresennol, defnydd, costau rhedeg, allyriadau carbon a chyflwr yr adeiladau, yn ogystal â gweithgareddau a chyfleoedd hamdden eraill sydd ar gael o fewn ac o gwmpas y sir.

I’n helpu llunio cynnig hamdden cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, byddem yn hoffi clywed gennych, ym mha weithgareddau rydych chi’n cymryd rhan nawr (neu beidio) er budd eich iechyd a llesiant. Hefyd mae gennym ddiddordeb yn lle rydych chi’n mynd i wneud y gweithgareddau hyn, a ble fyddech chi’n dewis eu gwneud yn y dyfodol efallai.

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw dydd Llun 28 Awst.

Mae fersiynau papur o'r arolwg hwn ar gael i'w lawrlwytho a'u hargraffu yma neu gallwch godi un o lyfrgelloedd ar draws Powys, gofynnwch i aelod o staff am gopi.

Camau Nesaf...

Byddwn ni’n dadansoddi’r data a’r adborth er mwyn dynodi rhai cynigion ar gyfer creu dyfodol cynaliadwy hir dymor sy’n darparu cyfleoedd am ffordd o fyw actif ledled y sir.

Rydym ni’n bwriadu ymgynghori eto â rhanddeiliaid a phreswylwyr yn yr hydref, i ystyried opsiynau a datblygu map ffyrdd tuag at Bowys iach ac actif fel rhan o Bowys Gryfach, Decach, Wyrddach.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal adolygiad o ganolfannau hamdden ym Mhowys, fel rhan o adolygiad ehangach o wasanaethau’r Cyngor. Byddwn yn ystyried y ddarpariaeth bresennol, defnydd, costau rhedeg, allyriadau carbon a chyflwr yr adeiladau, yn ogystal â gweithgareddau a chyfleoedd hamdden eraill sydd ar gael o fewn ac o gwmpas y sir.

I’n helpu llunio cynnig hamdden cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, byddem yn hoffi clywed gennych, ym mha weithgareddau rydych chi’n cymryd rhan nawr (neu beidio) er budd eich iechyd a llesiant. Hefyd mae gennym ddiddordeb yn lle rydych chi’n mynd i wneud y gweithgareddau hyn, a ble fyddech chi’n dewis eu gwneud yn y dyfodol efallai.

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw dydd Llun 28 Awst.

Mae fersiynau papur o'r arolwg hwn ar gael i'w lawrlwytho a'u hargraffu yma neu gallwch godi un o lyfrgelloedd ar draws Powys, gofynnwch i aelod o staff am gopi.

Camau Nesaf...

Byddwn ni’n dadansoddi’r data a’r adborth er mwyn dynodi rhai cynigion ar gyfer creu dyfodol cynaliadwy hir dymor sy’n darparu cyfleoedd am ffordd o fyw actif ledled y sir.

Rydym ni’n bwriadu ymgynghori eto â rhanddeiliaid a phreswylwyr yn yr hydref, i ystyried opsiynau a datblygu map ffyrdd tuag at Bowys iach ac actif fel rhan o Bowys Gryfach, Decach, Wyrddach.

  • AR GAU: Mae'r arolwg hwn ar gau.

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.

    Rhannu Arolwg ar Facebook Rhannu Arolwg Ar Twitter Rhannu Arolwg Ar LinkedIn E-bost Arolwg dolen