Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad

Rhannu Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad ar Facebook Rhannu Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Ar Twitter Rhannu Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Ar LinkedIn E-bost Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad dolen

Consultation has concluded

Crëwyd yr arolwg canlynol i gasglu eich barn i gefnogi'r gwaith o ddatblygu Adroddiad Sefydlogrwydd Marchnad Powys (MSR) ar ddigonolrwydd a sefydlogrwydd darpariaeth nad yw'n cael ei rheoleiddio ym Mhowys e.e. y gwasanaethau 'camu i lawr' ac atal y mae trydydd sector Powys yn eu darparu’n helaeth.

Dyma'ch cyfle i fwydo eich profiadau, eich mewnwelediadau a'ch gwybodaeth eich hun i MSR Powys a helpu i sicrhau bod MSR Powys yn cyfleu ehangder sefydliadau'r trydydd sector a’r sefydliadau gwerth cymdeithasol sy'n darparu gwasanaethau gofal, ynghyd ag unrhyw heriau sy'n effeithio ar eu sefydlogrwydd a'u cynaliadwyedd.

Prif ffocws y Cynllun fydd asesu digonolrwydd a sefydlogrwydd y gofal a'r cymorth a ddarperir ar gyfer darpariaeth a reoleiddir; ac unrhyw fater arall sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau a reoleiddir. Fodd bynnag, er bod llawer o'r gwaith yn canolbwyntio ar y gwasanaethau gofal a chymorth a reoleiddir, gan gynnwys rhai gwasanaethau trydydd sector dan gontract, mae'r MSR hefyd yn cydnabod y rôl allweddol sy’n cael ei chwarae gan sefydliadau a mentrau gwerth cymdeithasol.

Yn benodol, bydd yr MSR yn archwilio:

 • sut y mae'r mathau hyn o wasanaethau yn diwallu anghenion unigolion am ofal a/neu gymorth;
 • yr effaith ar ddarpariaeth y gwasanaethau a reoleiddir;
 • sut y mae ffurf y farchnad ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir yn effeithio ar agweddau eraill ar y ddarpariaeth gofal a chymorth.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ddydd Mawrth 31 Mai 2022

Crëwyd yr arolwg canlynol i gasglu eich barn i gefnogi'r gwaith o ddatblygu Adroddiad Sefydlogrwydd Marchnad Powys (MSR) ar ddigonolrwydd a sefydlogrwydd darpariaeth nad yw'n cael ei rheoleiddio ym Mhowys e.e. y gwasanaethau 'camu i lawr' ac atal y mae trydydd sector Powys yn eu darparu’n helaeth.

Dyma'ch cyfle i fwydo eich profiadau, eich mewnwelediadau a'ch gwybodaeth eich hun i MSR Powys a helpu i sicrhau bod MSR Powys yn cyfleu ehangder sefydliadau'r trydydd sector a’r sefydliadau gwerth cymdeithasol sy'n darparu gwasanaethau gofal, ynghyd ag unrhyw heriau sy'n effeithio ar eu sefydlogrwydd a'u cynaliadwyedd.

Prif ffocws y Cynllun fydd asesu digonolrwydd a sefydlogrwydd y gofal a'r cymorth a ddarperir ar gyfer darpariaeth a reoleiddir; ac unrhyw fater arall sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau a reoleiddir. Fodd bynnag, er bod llawer o'r gwaith yn canolbwyntio ar y gwasanaethau gofal a chymorth a reoleiddir, gan gynnwys rhai gwasanaethau trydydd sector dan gontract, mae'r MSR hefyd yn cydnabod y rôl allweddol sy’n cael ei chwarae gan sefydliadau a mentrau gwerth cymdeithasol.

Yn benodol, bydd yr MSR yn archwilio:

 • sut y mae'r mathau hyn o wasanaethau yn diwallu anghenion unigolion am ofal a/neu gymorth;
 • yr effaith ar ddarpariaeth y gwasanaethau a reoleiddir;
 • sut y mae ffurf y farchnad ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir yn effeithio ar agweddau eraill ar y ddarpariaeth gofal a chymorth.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ddydd Mawrth 31 Mai 2022

 • CLOSED: This survey has concluded.

  Diolch am roi o'ch amser i gwblhau'r arolwg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio ar y botwm 'Cyflwyno' ar y dudalen olaf pan fyddwch wedi gorffen ymateb i'r cwestiynau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg neu os hoffech drafod unrhyw beth ymhellach, cysylltwch â mewnflwch Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn uniongyrchol prpb@powys.gov.uk

  Consultation has concluded
  Rhannu Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad ar Facebook Rhannu Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Ar Twitter Rhannu Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Ar LinkedIn E-bost Arolwg Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad dolen