Arolwg Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth Ffermydd Sirol

Rhannu Arolwg Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth Ffermydd Sirol ar Facebook Rhannu Arolwg Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth Ffermydd Sirol Ar Twitter Rhannu Arolwg Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth Ffermydd Sirol Ar LinkedIn E-bost Arolwg Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth Ffermydd Sirol dolen

Cyflwyniad

Gyda phwyslais cynyddol ar adfer natur a bioamrywiaeth o fewn ein tirweddau, rydym yn ceisio deall arferion tir ystadau ffermydd sirol yn well ac edrych ar ffyrdd y gallwn gefnogi ein tenantiaid gyda gwelliannau yn y dyfodol.

Nod yr arolwg hwn yw darganfod mwy am y nodweddion bioamrywiaeth (bywyd gwyllt a chynefin) yr ydych yn ymwybodol ohonynt ar eich fferm ac ar y cyd bydd yn ein helpu i ddeall pa nodweddion bioamrywiaeth sydd ar draws y ffermydd dan denantiaeth ym Mhowys.

Ochr yn ochr â hynny, os oes cyfleoedd i wella bioamrywiaeth a diddordeb natur ar ystad y fferm, megis trwy archwiliadau fferm a/neu gyngor, gallwn helpu gyda hyn.

Os byddech yn croesawu arolwg bioamrywiaeth neu archwiliad o'ch fferm ac os oes gennych ddiddordeb mewn gwella bioamrywiaeth ar y fferm, rhowch wybod i ni, naill ai drwy'r arolwg neu drwy gysylltu â ni ar wahân.

Sut i rannu eich syniadau

Mae sawl ffordd o rannu eich sylwadau gyda ni.

 • Anfonwch eich adborth atom trwy ein harolwg ar-lein (ni ddylai gymryd mwy na 10 munud)
 • Mae copi papur o'r arolwg hwn ar gael. Ar gyfer hwn ac unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost: biodiversity@powys.gov.uk neu ffôn: 01597 826894
 • Dychwelwch gopïau papur i biodiversity@powys.gov.uk neu Ben Mullen, Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg, cysylltwch â Ben Mullen, Swyddog Adfer Natur - e-bost: biodiversity@powys.gov.uk neu ffôn: 01597 826894

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd yr arolwg yw dydd Mawrth 5 Mawrth 2024, 5pm

Cyflwyniad

Gyda phwyslais cynyddol ar adfer natur a bioamrywiaeth o fewn ein tirweddau, rydym yn ceisio deall arferion tir ystadau ffermydd sirol yn well ac edrych ar ffyrdd y gallwn gefnogi ein tenantiaid gyda gwelliannau yn y dyfodol.

Nod yr arolwg hwn yw darganfod mwy am y nodweddion bioamrywiaeth (bywyd gwyllt a chynefin) yr ydych yn ymwybodol ohonynt ar eich fferm ac ar y cyd bydd yn ein helpu i ddeall pa nodweddion bioamrywiaeth sydd ar draws y ffermydd dan denantiaeth ym Mhowys.

Ochr yn ochr â hynny, os oes cyfleoedd i wella bioamrywiaeth a diddordeb natur ar ystad y fferm, megis trwy archwiliadau fferm a/neu gyngor, gallwn helpu gyda hyn.

Os byddech yn croesawu arolwg bioamrywiaeth neu archwiliad o'ch fferm ac os oes gennych ddiddordeb mewn gwella bioamrywiaeth ar y fferm, rhowch wybod i ni, naill ai drwy'r arolwg neu drwy gysylltu â ni ar wahân.

Sut i rannu eich syniadau

Mae sawl ffordd o rannu eich sylwadau gyda ni.

 • Anfonwch eich adborth atom trwy ein harolwg ar-lein (ni ddylai gymryd mwy na 10 munud)
 • Mae copi papur o'r arolwg hwn ar gael. Ar gyfer hwn ac unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost: biodiversity@powys.gov.uk neu ffôn: 01597 826894
 • Dychwelwch gopïau papur i biodiversity@powys.gov.uk neu Ben Mullen, Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg, cysylltwch â Ben Mullen, Swyddog Adfer Natur - e-bost: biodiversity@powys.gov.uk neu ffôn: 01597 826894

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd yr arolwg yw dydd Mawrth 5 Mawrth 2024, 5pm

 • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.

  Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.


  Rhannu Arolwg ar Facebook Rhannu Arolwg Ar Twitter Rhannu Arolwg Ar LinkedIn E-bost Arolwg dolen