Arolwg Cwsmeriaid y Gwasanaeth Cofrestru

Rhannu Arolwg Cwsmeriaid y Gwasanaeth Cofrestru ar Facebook Rhannu Arolwg Cwsmeriaid y Gwasanaeth Cofrestru Ar Twitter Rhannu Arolwg Cwsmeriaid y Gwasanaeth Cofrestru Ar LinkedIn E-bost Arolwg Cwsmeriaid y Gwasanaeth Cofrestru dolen

Yma yn y Gwasanaeth Cofrestru rydym yn ymroddedig i gyflawni’r gwasanaeth gorau un i’n cwsmeriaid.


Rydym yn gwerthfawrogi’ch sylwadau a’ch adborth am apwyntiadau diweddar. Trwy ddarllen y rhain gallwn barhau i wella ein gwasanaeth a sicrhau y bydd unrhyw newidiadau a wnawn yn y dyfodol yn ein helpu i gynnig gwasanaeth sy’n diwallu’ch anghenion.


Pe ddymunech holi ynghylch sut mae llenwi’r holiadur, mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestru ar 01597 827468 neu drwy anfon e-bost i: registrar@powys.gov.uk

Yma yn y Gwasanaeth Cofrestru rydym yn ymroddedig i gyflawni’r gwasanaeth gorau un i’n cwsmeriaid.


Rydym yn gwerthfawrogi’ch sylwadau a’ch adborth am apwyntiadau diweddar. Trwy ddarllen y rhain gallwn barhau i wella ein gwasanaeth a sicrhau y bydd unrhyw newidiadau a wnawn yn y dyfodol yn ein helpu i gynnig gwasanaeth sy’n diwallu’ch anghenion.


Pe ddymunech holi ynghylch sut mae llenwi’r holiadur, mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestru ar 01597 827468 neu drwy anfon e-bost i: registrar@powys.gov.uk

  • Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


    Llenwi'r Ffurflen
    Rhannu Arolwg Adborth Cwsmeriaid ar Facebook Rhannu Arolwg Adborth Cwsmeriaid Ar Twitter Rhannu Arolwg Adborth Cwsmeriaid Ar LinkedIn E-bost Arolwg Adborth Cwsmeriaid dolen
Cyhoeddi: 22 Rhag 2023, 11:19 AC