Gwasanaeth Defnyddwyr Llinell Destun Nam ar y Clyw CYMORTH

Rhannu Gwasanaeth Defnyddwyr Llinell Destun Nam ar y Clyw CYMORTH ar Facebook Rhannu Gwasanaeth Defnyddwyr Llinell Destun Nam ar y Clyw CYMORTH Ar Twitter Rhannu Gwasanaeth Defnyddwyr Llinell Destun Nam ar y Clyw CYMORTH Ar LinkedIn E-bost Gwasanaeth Defnyddwyr Llinell Destun Nam ar y Clyw CYMORTH dolen
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth ac mae eich adborth yn bwysig i ni.

Os hoffech roi adborth ar eich profiad testun, gallwch gymryd peth amser i gyflwyno'ch atebion i'r cwestiynau yn ein ffurflen adborth isod?
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth ac mae eich adborth yn bwysig i ni.

Os hoffech roi adborth ar eich profiad testun, gallwch gymryd peth amser i gyflwyno'ch atebion i'r cwestiynau yn ein ffurflen adborth isod?
  • Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


    Llenwi'r Ffurfflen
    Rhannu Arolwg Adborth ar Facebook Rhannu Arolwg Adborth Ar Twitter Rhannu Arolwg Adborth Ar LinkedIn E-bost Arolwg Adborth dolen
Diweddaru: 09 Ebr 2024, 11:48 AC