Astudiaeth Seiclo ar y ffyrdd yn Llanidloes

Rhannu Astudiaeth Seiclo ar y ffyrdd yn Llanidloes ar Facebook Rhannu Astudiaeth Seiclo ar y ffyrdd yn Llanidloes Ar Twitter Rhannu Astudiaeth Seiclo ar y ffyrdd yn Llanidloes Ar LinkedIn E-bost Astudiaeth Seiclo ar y ffyrdd yn Llanidloes dolen

Mae'r arolwg hwn yn cau.

Mae'r elusen trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans a Chyngor Sir Powys yn gweithio i helpu pobl i gael mynediad at fwy o wasanaethau lleol drwy gerdded neu seiclo - yn hytrach na gorfod defnyddio cerbyd. Mae Teithio Llesol yn ein helpu ni i deimlo'n well, yn arbed arian ac yn gwella ansawdd aer a'n hamgylchedd.

Ar 17 Medi 2023, newidiodd y rhan fwyaf o'r ffyrdd mewn ardaloedd adeiledig yng Nghymru i derfyn cyflymder o 20 milltir yr awr. Roedd hyn yn cynnwys ffyrdd yn Llanidloes.

Mae'r arolwg hwn wedi’i fwriadu yn benodol ar gyfer pobl sy'n byw yn Llanidloes ac mae’n ceisio sicrhau gwell dealltwriaeth o seiclo yn y dref. Gofynnir i chi rhannu eich barn, os gwelwch yn dda. Dylir gymryd 5 munud i’w gwblhau.

Y dyddiad cau yw 10 Tachwedd 2023.

Mae'r elusen trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans a Chyngor Sir Powys yn gweithio i helpu pobl i gael mynediad at fwy o wasanaethau lleol drwy gerdded neu seiclo - yn hytrach na gorfod defnyddio cerbyd. Mae Teithio Llesol yn ein helpu ni i deimlo'n well, yn arbed arian ac yn gwella ansawdd aer a'n hamgylchedd.

Ar 17 Medi 2023, newidiodd y rhan fwyaf o'r ffyrdd mewn ardaloedd adeiledig yng Nghymru i derfyn cyflymder o 20 milltir yr awr. Roedd hyn yn cynnwys ffyrdd yn Llanidloes.

Mae'r arolwg hwn wedi’i fwriadu yn benodol ar gyfer pobl sy'n byw yn Llanidloes ac mae’n ceisio sicrhau gwell dealltwriaeth o seiclo yn y dref. Gofynnir i chi rhannu eich barn, os gwelwch yn dda. Dylir gymryd 5 munud i’w gwblhau.

Y dyddiad cau yw 10 Tachwedd 2023.

  • CLOSED: This survey has concluded.

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


    Mae'r arolwg hwn yn cau.

    Rhannu Arolwg ar Facebook Rhannu Arolwg Ar Twitter Rhannu Arolwg Ar LinkedIn E-bost Arolwg dolen