Cynllun Datblygu Lleol Newydd Powys - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion

Rhannu Cynllun Datblygu Lleol Newydd Powys - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion ar Facebook Rhannu Cynllun Datblygu Lleol Newydd Powys - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion Ar Twitter Rhannu Cynllun Datblygu Lleol Newydd Powys - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion Ar LinkedIn E-bost Cynllun Datblygu Lleol Newydd Powys - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion dolen

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Powys wrthi’n dechrau llunio Cynllun Datblygu Lleol Newydd (LDP), a fydd yn cynllunio ar gyfer anghenion ardal CDLl Powys am y cyfnod 2022-2037.

Er mwyn hysbysu’r CDLl Newydd, mae’r Cyngor wedi paratoi dogfen sy’n nodi cyfres o Faterion Allweddol a Ffactorau sy’n Sbarduno Newid yn ardal CDLl Powys. Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys Gweledigaeth ddrafft a chyfres o Amcanion ar gyfer y CDLl Newydd, sy’n ymateb i’r Materion Allweddol.

CDLl Newydd - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion (Drafft Ymgynghori)

Mae’r Cyngor yn ceisio adborth o ran a ydym ni wedi cofnodi’r holl Faterion Allweddol sy’n berthnasol i gynllunio datblygu ym Mhowys, ac mae’n croesawu eich sylwadau o ran y Weledigaeth a’r Amcanion arfaethedig. Mae’r ddogfen yn cynrychioli cam pwysig o safbwynt proses llunio CDLl Newydd, sy’n caniatáu ichi ddylanwadu, yn gynnar yn y broses, ar baratoi’r CDLl Newydd.

Dylid nodi nad yw ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Powys yn ymestyn i dir sy’n rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gofynnir ichi lenwi’r arolwg byr isod

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf o ran cynnydd gyda’r CDLl Newydd, gan gynnwys manylion digwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltu, gallwch gofrestru yma: https://ldp.powys.gov.uk/login porth ymgynghori’r CDLl Newydd.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Powys wrthi’n dechrau llunio Cynllun Datblygu Lleol Newydd (LDP), a fydd yn cynllunio ar gyfer anghenion ardal CDLl Powys am y cyfnod 2022-2037.

Er mwyn hysbysu’r CDLl Newydd, mae’r Cyngor wedi paratoi dogfen sy’n nodi cyfres o Faterion Allweddol a Ffactorau sy’n Sbarduno Newid yn ardal CDLl Powys. Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys Gweledigaeth ddrafft a chyfres o Amcanion ar gyfer y CDLl Newydd, sy’n ymateb i’r Materion Allweddol.

CDLl Newydd - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion (Drafft Ymgynghori)

Mae’r Cyngor yn ceisio adborth o ran a ydym ni wedi cofnodi’r holl Faterion Allweddol sy’n berthnasol i gynllunio datblygu ym Mhowys, ac mae’n croesawu eich sylwadau o ran y Weledigaeth a’r Amcanion arfaethedig. Mae’r ddogfen yn cynrychioli cam pwysig o safbwynt proses llunio CDLl Newydd, sy’n caniatáu ichi ddylanwadu, yn gynnar yn y broses, ar baratoi’r CDLl Newydd.

Dylid nodi nad yw ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Powys yn ymestyn i dir sy’n rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gofynnir ichi lenwi’r arolwg byr isod

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf o ran cynnydd gyda’r CDLl Newydd, gan gynnwys manylion digwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltu, gallwch gofrestru yma: https://ldp.powys.gov.uk/login porth ymgynghori’r CDLl Newydd.

  • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.

    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.


    Rhannu Arolwg ar Facebook Rhannu Arolwg Ar Twitter Rhannu Arolwg Ar LinkedIn E-bost Arolwg dolen