Cynllun Dyrannu Cyffredin Cartrefi ym Mhowys

Rhannu Cynllun Dyrannu Cyffredin Cartrefi ym Mhowys ar Facebook Rhannu Cynllun Dyrannu Cyffredin Cartrefi ym Mhowys Ar Twitter Rhannu Cynllun Dyrannu Cyffredin Cartrefi ym Mhowys Ar LinkedIn E-bost Cynllun Dyrannu Cyffredin Cartrefi ym Mhowys dolen

Consultation has concluded

Rydym yn cynnig yr holl ddewisiadau tai cymdeithasol sydd ar gael ym Mhowys trwy un Gofrestr Tai Cyffredin a Chynllun Dyrannu Cyffredin.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu ac yn rheoli’r Gofrestr Tai Cyffredin ar ran Cartrefi ym Mhowys, partneriaeth o'r holl landlordiaid cymdeithasol sy'n cynnig cartrefi ar draws y sir.

Yn dilyn adolygiad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r Cyngor a'i bartneriaid wedi argymell newidiadau i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin. Mae crynodeb o'r cynigion, ynghyd â'r rhesymeg y tu ôl i bob argymhelliad, bellach ar gael ar gyfer ymgynghori.

Mae'r cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 13 Medi i 6 Rhagfyr ac rydym yn awyddus i glywed eich barn am y newidiadau arfaethedig.

Gallwch ymateb trwy’r dulliau canlynol:

  arolwg ar-lein - cliciwch ar y ddolen 'dweud eich dweud' isod

  copi papur - e-bostiwch housing@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827464 i ofyn am fersiwn argraffedig


Gallwch chi gwblhau'r arolwg hwn yn Saesneg trwy glicio yma.

Rydym yn cynnig yr holl ddewisiadau tai cymdeithasol sydd ar gael ym Mhowys trwy un Gofrestr Tai Cyffredin a Chynllun Dyrannu Cyffredin.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu ac yn rheoli’r Gofrestr Tai Cyffredin ar ran Cartrefi ym Mhowys, partneriaeth o'r holl landlordiaid cymdeithasol sy'n cynnig cartrefi ar draws y sir.

Yn dilyn adolygiad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r Cyngor a'i bartneriaid wedi argymell newidiadau i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin. Mae crynodeb o'r cynigion, ynghyd â'r rhesymeg y tu ôl i bob argymhelliad, bellach ar gael ar gyfer ymgynghori.

Mae'r cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 13 Medi i 6 Rhagfyr ac rydym yn awyddus i glywed eich barn am y newidiadau arfaethedig.

Gallwch ymateb trwy’r dulliau canlynol:

  arolwg ar-lein - cliciwch ar y ddolen 'dweud eich dweud' isod

  copi papur - e-bostiwch housing@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827464 i ofyn am fersiwn argraffedig


Gallwch chi gwblhau'r arolwg hwn yn Saesneg trwy glicio yma.

Consultation has concluded
  • Newyddion Diweddaraf

    Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

    Dogfennau a ystyriwyd gan: Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion a’r Iaith Gymraeg - Dydd Gwener, 11eg Mawrth, 2022

    “Mae’r newidiadau arfaethedig i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin ‘Cartrefi ym Mhowys, a nodir yn Atodiad A i'r adroddiad, wedi’u cymeradwyo.”

    Darllen rhagor: https://powysw.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=861&MId=7163&Ver=4&LLL=1