Cynllun Dyrannu Cyffredin Cartrefi ym Mhowys

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Rydym yn cynnig yr holl ddewisiadau tai cymdeithasol sydd ar gael ym Mhowys trwy un Gofrestr Tai Cyffredin a Chynllun Dyrannu Cyffredin.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu ac yn rheoli’r Gofrestr Tai Cyffredin ar ran Cartrefi ym Mhowys, partneriaeth o'r holl landlordiaid cymdeithasol sy'n cynnig cartrefi ar draws y sir.

Yn dilyn adolygiad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r Cyngor a'i bartneriaid wedi argymell newidiadau i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin. Mae crynodeb o'r cynigion, ynghyd â'r rhesymeg y tu ôl i bob argymhelliad, bellach ar gael ar gyfer ymgynghori.

Mae'r cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 13 Medi i 6 Rhagfyr ac rydym yn awyddus i glywed eich barn am y newidiadau arfaethedig.

Gallwch ymateb trwy’r dulliau canlynol:

arolwg ar-lein - cliciwch ar y ddolen 'dweud eich dweud' isod

copi papur - e-bostiwch housing@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827464 i ofyn am fersiwn argraffedig


Gallwch chi gwblhau'r arolwg hwn yn Saesneg trwy glicio yma.

Rydym yn cynnig yr holl ddewisiadau tai cymdeithasol sydd ar gael ym Mhowys trwy un Gofrestr Tai Cyffredin a Chynllun Dyrannu Cyffredin.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu ac yn rheoli’r Gofrestr Tai Cyffredin ar ran Cartrefi ym Mhowys, partneriaeth o'r holl landlordiaid cymdeithasol sy'n cynnig cartrefi ar draws y sir.

Yn dilyn adolygiad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r Cyngor a'i bartneriaid wedi argymell newidiadau i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin. Mae crynodeb o'r cynigion, ynghyd â'r rhesymeg y tu ôl i bob argymhelliad, bellach ar gael ar gyfer ymgynghori.

Mae'r cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 13 Medi i 6 Rhagfyr ac rydym yn awyddus i glywed eich barn am y newidiadau arfaethedig.

Gallwch ymateb trwy’r dulliau canlynol:

arolwg ar-lein - cliciwch ar y ddolen 'dweud eich dweud' isod

copi papur - e-bostiwch housing@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827464 i ofyn am fersiwn argraffedig


Gallwch chi gwblhau'r arolwg hwn yn Saesneg trwy glicio yma.

Diweddaru: 13 September 2021, 11:33