Newyddion Diweddaraf

Dogfennau a ystyriwyd gan: Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion a’r Iaith Gymraeg - Dydd Gwener, 11eg Mawrth, 2022

“Mae’r newidiadau arfaethedig i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin ‘Cartrefi ym Mhowys, a nodir yn Atodiad A i'r adroddiad, wedi’u cymeradwyo.”

Darllen rhagor: https://powysw.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=861&MId=7163&Ver=4&LLL=1

Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

Consultation has concluded

<span class="translation_missing" title="translation missing: cy.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>