10 Ionawr 2023

Ymgysylltu Yn Dechrau

30 Ionawr 2023

Sesiwn Ar-lein, 6yh-7yh

Ymunwch am 6yh ddydd Llun 30 Ionawr drwy'r ddolen digwyddiad hon.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi cael cais gan Bractis Grŵp Crucywel i gau Meddygfa Belmont yng Ngilwern.

Y prif resymau dros y cais yw’r canlynol:

  • Heriau ledled y DU i recriwtio a chadw ymarferwyr meddygol cyffredinol (meddygon teulu).
  • Ymddeoliad pedwar partner meddyg teulu sy’n berchnogion safle'r feddygfa, gyda diffyg dewisiadau amgen hyfyw ar gyfer trosglwyddo perchnogaeth.

Felly, mae'r Bwrdd Iechyd wedi gweithredu ei Broses Adolygu Practis, sy'n cynnwys:

  • Adolygu'r cais gan y practis.
  • Rhannu gwybodaeth â chleifion a rhanddeiliaid ehangach i geisio eich barn.
  • Ymgysylltu â'r Cyngor Iechyd Cymunedol, sef y corff statudol i gynrychioli diddordeb cleifion a'r cyhoedd.
  • Ystyried yr adborth a gawn, ac ystyried hwn wrth wneud penderfyniad ynghylch y cais mewn cyfarfod cyhoeddus gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Cynhelir y cyfnod hwn o ymgysylltu rhwng 10 Ionawr 2023 a 6 Mawrth 2023.

I ddysgu mwy ac i ddweud eich dweud erbyn 6 Mawrth 2023 ewch i www.dweudeichdweud.cymru/gilwern

Fel rhan o'r broses ymgysylltu hon cynhelir sesiwn ar-lein ddydd Llun 30 Ionawr 2023 rhwng 6yh a 7yh. Cynhelir y sesiwn hono drwy Microsoft Teams a gallwch wylio drwy ap Microsoft Teams neu drwy ddefnyddio eich porwr. Cliciwch ar y ddolen hon am 6yh ar 30 Ionawr 2023 i ymuno â'n sesiwn ar-lein.

Poster: https://www.haveyoursaypowys.wales/21161/widgets/60185/documents/37031

14 Chwefror 2023

Sesiwn Galw Heibio, 2yp-5.45yp

Fel rhan o'r broses ymgysylltu hon, cynhelir digwyddiad galw heibio yn Hyb Cymunedol Gilwern ar 14 Chwefror 2023 rhwng 2yp a 5.45yp. Galwch heibio unrhyw amser rhwng 2pm a 6pm i rannu eich barn yn Hyb Cymunedol Gilwern, Heol y Comin, Gilwern, NP7 0DS

Poster: https://www.haveyoursaypowys.wales/21161/widgets/60185/documents/37031

06 Mawrth 2023

Ymgysylltu yn dod i ben