Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd

Rhannu Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd ar Facebook Rhannu Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Ar Twitter Rhannu Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Ar LinkedIn E-bost Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd dolen

Mae pandemig y coronafeirws wedi newid y ffordd mae’r cyngor yn cynllunio ac yn cyflawni gwasanaethau. Cydnabyddir bod rhaid i wasanaethau digidol gael lle blaenllaw wrth inni drawsnewid dyfodol ein harchifau, ein hamgueddfeydd a’n llyfrgelloedd ym Mhowys.

Byddem yn ddiolchgar am eich sylwadau ar sut y gallwn ddatblygu ein hadnoddau digidol fel y gallwn gyflenwi gwasanaethau gwell a mwy effeithiol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technoleg i gysylltu â chymunedau, gan gynnig mwy o wasanaethau ar-lein a helpu pobl i ddefnyddio’r gwasanaethau hynny gyda hyder.

Mae’r arolwg yn cau ganol nos ddydd Sul 11 Ebrill 2021.

Sylwch: Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg dros y porth hwn. Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn) rydym am i chi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod byr yn unig, a’i ddefnyddio am y rhesymau a nodir yn yr arolwg yn unig ac yn ôl y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i wybod mwy.

Mae pandemig y coronafeirws wedi newid y ffordd mae’r cyngor yn cynllunio ac yn cyflawni gwasanaethau. Cydnabyddir bod rhaid i wasanaethau digidol gael lle blaenllaw wrth inni drawsnewid dyfodol ein harchifau, ein hamgueddfeydd a’n llyfrgelloedd ym Mhowys.

Byddem yn ddiolchgar am eich sylwadau ar sut y gallwn ddatblygu ein hadnoddau digidol fel y gallwn gyflenwi gwasanaethau gwell a mwy effeithiol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technoleg i gysylltu â chymunedau, gan gynnig mwy o wasanaethau ar-lein a helpu pobl i ddefnyddio’r gwasanaethau hynny gyda hyder.

Mae’r arolwg yn cau ganol nos ddydd Sul 11 Ebrill 2021.

Sylwch: Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg dros y porth hwn. Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn) rydym am i chi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod byr yn unig, a’i ddefnyddio am y rhesymau a nodir yn yr arolwg yn unig ac yn ôl y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i wybod mwy.

  • AR GAU: Mae'r arolwg hwn wedi cau.

    I lenwi'r arolwg ar-lein, edrychwch ar   Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd

    Mae copïau papur o'r arolwg yn cael eu dosbarthu hefyd trwy wasanaeth archebu a chasglu'r llyfrgell. I ofyn am gopi papur o'r arolwg, os nad ydych eisoes yn defnyddio'r gwasanaeth archebu a chasglu, anfonwch e-bost at library@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460.

    Rhannu Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd ar Facebook Rhannu Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Ar Twitter Rhannu Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Ar LinkedIn E-bost Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd dolen