Gwefru Cerbydau Trydan

Rhannu Gwefru Cerbydau Trydan ar Facebook Rhannu Gwefru Cerbydau Trydan Ar Twitter Rhannu Gwefru Cerbydau Trydan Ar LinkedIn E-bost Gwefru Cerbydau Trydan dolen

Consultation has concluded

Diolch i chi am lenwi’r arolwg hwn a gynhelir gan Atkins ar ran Cyngor Sir Powys. Bydd eich ymatebion yn cyflwyno gwybodaeth yn uniongyrchol ar gyfer ein penderfyniadau wrth ddatblygu Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan Cyngor Sir Powys. Nod y strategaeth hon yw cynnig cyfeiriad wrth gyflwyno seilwaith gwefru ar draws y sir. Bydd hyn yn galluogi mabwysiadu cerbydau trydan gan drigolion ac ymwelwyr tra’n sicrhau cyflwyno’r seilwaith mwyaf effeithiol ar y stryd. Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar gyflwyno cerbydau trydan. Pan fyddwn yn trafod cerbydau trydan, rydym yn golygu cerbydau trydan batri llwyr neu gerbydau hybrid, ni fydd cerbydau sy’n cael eu gyrru gan danwyddau eraill megis Hydrogen, neu Fiodisel yn cael eu trafod yn y ddogfen strategaeth hon.

Dyluniwyd y cwestiynau canlynol i archwilio eich cynlluniau fel busnes o ran cyflwyno seilwaith gwefru cerbydau trydan (a adwaenir hefyd fel pwyntiau gwefru), ac os yn berthnasol, eich cynlluniau ar gyfer trydaneiddio fflydoedd busnes. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall:

 • statws presennol trydaneiddio a’i statws tebygol yn y dyfodol
 • beth all fod yn rhwystro mabwysiadu cerbydau trydan
 • beth ei wneud i oresgyn y rhwystrau hynny.

Rydym yn gwerthfawrogi fod eich amser yn werthfawr, ac oherwydd hynny, rydym wedi cadw’r arolwg hwn yn fyr gan ragweld y dylai gymryd 10 munud i’w lenwi. Diolch i chi o flaen llaw am eich ymateb ac amser.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr strategaeth, neu fod angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am yr arolwg, cysylltwch ag transformingtowns@powys.gov.uk

Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 16 Medi 2022.

Diolch i chi am lenwi’r arolwg hwn a gynhelir gan Atkins ar ran Cyngor Sir Powys. Bydd eich ymatebion yn cyflwyno gwybodaeth yn uniongyrchol ar gyfer ein penderfyniadau wrth ddatblygu Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan Cyngor Sir Powys. Nod y strategaeth hon yw cynnig cyfeiriad wrth gyflwyno seilwaith gwefru ar draws y sir. Bydd hyn yn galluogi mabwysiadu cerbydau trydan gan drigolion ac ymwelwyr tra’n sicrhau cyflwyno’r seilwaith mwyaf effeithiol ar y stryd. Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar gyflwyno cerbydau trydan. Pan fyddwn yn trafod cerbydau trydan, rydym yn golygu cerbydau trydan batri llwyr neu gerbydau hybrid, ni fydd cerbydau sy’n cael eu gyrru gan danwyddau eraill megis Hydrogen, neu Fiodisel yn cael eu trafod yn y ddogfen strategaeth hon.

Dyluniwyd y cwestiynau canlynol i archwilio eich cynlluniau fel busnes o ran cyflwyno seilwaith gwefru cerbydau trydan (a adwaenir hefyd fel pwyntiau gwefru), ac os yn berthnasol, eich cynlluniau ar gyfer trydaneiddio fflydoedd busnes. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall:

 • statws presennol trydaneiddio a’i statws tebygol yn y dyfodol
 • beth all fod yn rhwystro mabwysiadu cerbydau trydan
 • beth ei wneud i oresgyn y rhwystrau hynny.

Rydym yn gwerthfawrogi fod eich amser yn werthfawr, ac oherwydd hynny, rydym wedi cadw’r arolwg hwn yn fyr gan ragweld y dylai gymryd 10 munud i’w lenwi. Diolch i chi o flaen llaw am eich ymateb ac amser.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr strategaeth, neu fod angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am yr arolwg, cysylltwch ag transformingtowns@powys.gov.uk

Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 16 Medi 2022.

 • CLOSED: This survey has concluded.

  Hysbysiad preifatrwydd:
  The survey is being conducted in accordance with data protection legislation. Atkins, who are assisting with this research, are subject to contractual agreements which ensure your privacy is protected and any information they handle is processed in accordance with data protection legislation. For further information on how Powys County Council handle information/data, and your information rights visit our Privacy Policy (https://en.powys.gov.uk/privacy). By choosing to continue with this survey, you are giving your informed consent to take part in our research. You understand that you may remove yourself from the study by closing the window before submitting your responses. 

  Consultation has concluded
  Rhannu Arolwg Busnes Powys ar Facebook Rhannu Arolwg Busnes Powys Ar Twitter Rhannu Arolwg Busnes Powys Ar LinkedIn E-bost Arolwg Busnes Powys dolen