Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru

Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru ar Facebook Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru Ar Twitter Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru Ar LinkedIn E-bost Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru dolen

Mae trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru fis diwethaf yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a rhoi eu barn ar y mesurau diogelwch yno.

Mae trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru fis diwethaf yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a rhoi eu barn ar y mesurau diogelwch yno.

 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Faint o bobl a ymatebodd i'r ymgysylltiad?

  206

  Faint o bobl ymwelodd â'r dudalen ymgysyltiad?

  724

  Beth sy'n digwydd nesaf?

  Bydd yr adborth gan breswylwyr ac ymwelwyr yn hanfodol, gan fod y grŵp yn adolygu'r mesurau i weld a oes modd gwneud unrhyw beth yn wahanol yn ystod sioeau'r dyfodol.

  Beth yw'r newyddion diweddaraf?

  5 Gorffennaf 2023
  Bydd cyfres o fesurau diogelwch, sy'n cynnwys ymgyrch i annog ieuenctid i Gael Hwyl, Cymryd Gofal a Chadw'n Ddiogel, yn dychwelyd cyn Sioe Frenhinol Cymru y mis hwn.
  Bydd yr ymgyrch greadigol a hwyliog sy'n cynnwys arddangos cyfres o bosteri, baneri a chyfryngau eraill mewn lleoliadau trwyddedig ledled Llanfair-ym-Muallt yn ystod wythnos y sioe yn annog pobl i ymddwyn yn gyfrifol. Caiff yr ymgyrch ei gweithredu gan Grŵp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt.

  Nod y mesurau a gyflwynwyd gan y grŵp diogelu, a ffurfiwyd yn 2017 gan Gyngor Sir Powys, yw lleihau risg cyhoeddus a gwella diogelwch y sawl a fydd yn Llanfair-ym-Muallt a'r cylch tra bo Sioe Frenhinol Cymru yn mynd rhagddi.