Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru 2023

Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru 2023 ar Facebook Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru 2023 Ar Twitter Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru 2023 Ar LinkedIn E-bost Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru 2023 dolen

Mae trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru fis diwethaf yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a rhoi eu barn ar y mesurau diogelwch yno.

Mae trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru fis diwethaf yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a rhoi eu barn ar y mesurau diogelwch yno.

  • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.

    Mae trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru fis diwethaf yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a rhoi eu barn ar y mesurau diogelwch yno.


    Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a DPA 2018. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.

    Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru ar Facebook Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru Ar Twitter Rhannu Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru Ar LinkedIn E-bost Mesurau Diogelwch Wythnos Sioe Frenhinol Cymru dolen