Tlodi Plant ym Mhowys

Rhannu Tlodi Plant ym Mhowys ar Facebook Rhannu Tlodi Plant ym Mhowys Ar Twitter Rhannu Tlodi Plant ym Mhowys Ar LinkedIn E-bost Tlodi Plant ym Mhowys dolen

Ymgynghoriad wedi dod i ben

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, a gwella ein gwasanaethau a’n harferion cyflogi i ddiwallu gwahanol anghenion ein trigolion a’n gweithwyr. Wrth wneud hyn, rydym yn bwriadu cyfrannu at wella deilliannau ar gyfer y rheini sy’n profi anfantais yn eu bywydau.

Un o’n Hamcanion Cydraddoldeb fel rhan o Weledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2021-2025, yw:

Erbyn 2024 byddwn yn gwella cyfleoedd a deilliannau ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi

Gallwch ddarllen mwy am sut rydym yn gweithio i gyflawni’r amcan hwn ar dudalen 48 o’n Hadroddiad Perfformiad Blynyddol Gwella Corfforaethol 2020-21 (cliciwch ar y ddolen i’r dde o’r tudalen hwn)

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, a gwella ein gwasanaethau a’n harferion cyflogi i ddiwallu gwahanol anghenion ein trigolion a’n gweithwyr. Wrth wneud hyn, rydym yn bwriadu cyfrannu at wella deilliannau ar gyfer y rheini sy’n profi anfantais yn eu bywydau.

Un o’n Hamcanion Cydraddoldeb fel rhan o Weledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2021-2025, yw:

Erbyn 2024 byddwn yn gwella cyfleoedd a deilliannau ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi

Gallwch ddarllen mwy am sut rydym yn gweithio i gyflawni’r amcan hwn ar dudalen 48 o’n Hadroddiad Perfformiad Blynyddol Gwella Corfforaethol 2020-21 (cliciwch ar y ddolen i’r dde o’r tudalen hwn)

Ymgynghoriad wedi dod i ben