Tlodi Plant ym Mhowys

Rhannu Tlodi Plant ym Mhowys ar Facebook Rhannu Tlodi Plant ym Mhowys Ar Twitter Rhannu Tlodi Plant ym Mhowys Ar LinkedIn E-bost Tlodi Plant ym Mhowys dolen

Ymgynghoriad wedi dod i ben

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, a gwella ein gwasanaethau a’n harferion cyflogi i ddiwallu gwahanol anghenion ein trigolion a’n gweithwyr. Wrth wneud hyn, rydym yn bwriadu cyfrannu at wella deilliannau ar gyfer y rheini sy’n profi anfantais yn eu bywydau.

Un o’n Hamcanion Cydraddoldeb fel rhan o Weledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2021-2025, yw:

Erbyn 2024 byddwn yn gwella cyfleoedd a deilliannau ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi

Gallwch ddarllen mwy am sut rydym yn gweithio i gyflawni’r amcan hwn ar dudalen 48 o’n Hadroddiad Perfformiad Blynyddol Gwella Corfforaethol 2020-21 (cliciwch ar y ddolen i’r dde o’r tudalen hwn)

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, a gwella ein gwasanaethau a’n harferion cyflogi i ddiwallu gwahanol anghenion ein trigolion a’n gweithwyr. Wrth wneud hyn, rydym yn bwriadu cyfrannu at wella deilliannau ar gyfer y rheini sy’n profi anfantais yn eu bywydau.

Un o’n Hamcanion Cydraddoldeb fel rhan o Weledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2021-2025, yw:

Erbyn 2024 byddwn yn gwella cyfleoedd a deilliannau ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi

Gallwch ddarllen mwy am sut rydym yn gweithio i gyflawni’r amcan hwn ar dudalen 48 o’n Hadroddiad Perfformiad Blynyddol Gwella Corfforaethol 2020-21 (cliciwch ar y ddolen i’r dde o’r tudalen hwn)

  • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.

    Mae Pwyllgor Craffu’r Economi, Trigolion a Chymunedau'r Cyngor yn cynnal ymchwiliad i Dlodi Plant ym Mhowys.  Mae gennym ddiddordeb yn eich barn ynghylch tlodi plant ym Mhowys. Mae ein harolwg ar agor ar gyfer ymatebion tan ganol nos, nos Lun 30 Awst 2021. Byddwn yn rhannu’r wybodaeth a gawn o'r arolwg hwn â Phwyllgor Craffu’r Economi, Trigolion a Chymunedau'r Cyngor ddechrau mis Medi ar gyfer ystyriaeth.

    Gallwch chi gwblhau'r arolwg hwn yn Saesneg trwy glicio yma.

    Ymgynghoriad wedi dod i ben
    Rhannu Dweud eich dweud ar Facebook Rhannu Dweud eich dweud Ar Twitter Rhannu Dweud eich dweud Ar LinkedIn E-bost Dweud eich dweud dolen