Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion

Rhannu Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion ar Facebook Rhannu Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion Ar Twitter Rhannu Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion Ar LinkedIn E-bost Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion. Mae'r cynigion fel a ganlyn:

  • Gwneud newid rheoledig i newid cyfrwng y dysgu yn Ysgol Bro Caereinion i gyfrwng Cymraeg.
  • Bydd hyn yn cael ei gyflwyno'n raddol, flwyddyn wrth flwyddyn, gan ddechrau gyda Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn 7 ym mis Medi 2025.

Mae dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/14817/Ysgol-Bro-Caereinion. Mae'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni am eich barn ar gynnig y Cyngor. Mae modd llenwi'r ffurflen ymateb ar-lein hefyd. Mae dolen i'r ffurflen ar-lein ar gael drwy ddilyn y ddolen uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw'r 7 Rhagfyr 2023. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn y dyddiad hwn.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion i newid cyfrwng iaith Ysgol Bro Caereinion. Mae'r cynigion fel a ganlyn:

  • Gwneud newid rheoledig i newid cyfrwng y dysgu yn Ysgol Bro Caereinion i gyfrwng Cymraeg.
  • Bydd hyn yn cael ei gyflwyno'n raddol, flwyddyn wrth flwyddyn, gan ddechrau gyda Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn 7 ym mis Medi 2025.

Mae dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/14817/Ysgol-Bro-Caereinion. Mae'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni am eich barn ar gynnig y Cyngor. Mae modd llenwi'r ffurflen ymateb ar-lein hefyd. Mae dolen i'r ffurflen ar-lein ar gael drwy ddilyn y ddolen uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw'r 7 Rhagfyr 2023. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn y dyddiad hwn.

  • AR GAU

    I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion


    Rhannu Holiadur ar Facebook Rhannu Holiadur Ar Twitter Rhannu Holiadur Ar LinkedIn E-bost Holiadur dolen