Cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru

Rhannu Cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru ar Facebook Rhannu Cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru Ar Twitter Rhannu Cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru Ar LinkedIn E-bost Cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru dolen

Consultation has concluded

Cefndir 

 • Agorodd Ysgol Calon Cymru ym mis Medi 2018, yn dilyn uno Ysgol Uwchradd Llandrindod ac Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt. Mae'r ysgol yn darparu addysg uwchradd i ddisgyblion 11 - 18 oed ar draws dau gampws yn y ddwy dref.

 • Mae'r ysgol ar daith wella. Er bod llawer o gynnydd wedi’i wneud, daeth yn amlwg fod model dau safle’r ysgol yn cyfyngu ar ei gallu i barhau i dyfu a datblygu.

 • Yn 2020, datblygodd y Cyngor achos busnes a oedd yn edrych ar opsiynau ar gyfer Ysgol Calon Cymru yn y dyfodol. Nododd hwn y cynllun posibl a ganlyn:
  • Campws cyfrwng Saesneg newydd 11-18 yn Llandrindod; a hefyd
  • Campws cyfrwng Cymraeg pob oed (4-18) wedi'i ailfodelu yn Llanfair ym Muallt.

 • Mae'r Cyngor eisiau gwybod barn pobl ar y cynllun posibl cyn dechrau ar y broses gyfreithiol fyddai ei angen i wneud y newidiadau hyn.

 • Er bod prif ffocws yr ymarferiad hwn ar y cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru yn y dyfodol, mae’n bosibl y byddai’r cynlluniau hyn hefyd yn effeithio ar rai ysgolion eraill, yn enwedig Ysgol GG Llanfair ym Muallt.

 • Gallwch adael i ni wybod eich barn am y cynllun posibl trwy lenwi'r holiadur hwn. Gallwch hefyd anfon eich barn atom yn ysgrifenedig at school.organisation@powys.gov.uk neu i'r Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 LG.


Yr Holiadur

 • Rhennir yr holiadur yn adrannau, sy'n canolbwyntio ar wahanol elfennau o'r cynllun posibl ar gyfer Ysgol Calon Cymru.

 • Gan fod y cynllun posibl yn cynnwys newidiadau i ddarpariaeth addysg Gymraeg, mae yna adran hefyd am addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Canol a De Powys.

 • Nid oes rhaid i chi ateb pob adran - atebwch yr adrannau sydd o ddiddordeb i chi. 

 • Rhaid anfon pob holiadur erbyn 26 Ionawr 2022.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

 • Bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad sy’n crynhoi canfyddiadau’r ymarfer hwn. Cyhoeddir hwn yn gynnar yn 2022.

 • Yna bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor. Os bydd y Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â'r cynlluniau, cynhelir ymgynghoriad ffurfiol.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymarfer hwn, gallwch gysylltu â’r Tîm Trawsnewid Addysg trwy e-bostio school.organisation@powys.gov.uk neu ffonio 01597 826618.

I gael gwybodaeth am sut mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgysylltu, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael trwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Cefndir 

 • Agorodd Ysgol Calon Cymru ym mis Medi 2018, yn dilyn uno Ysgol Uwchradd Llandrindod ac Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt. Mae'r ysgol yn darparu addysg uwchradd i ddisgyblion 11 - 18 oed ar draws dau gampws yn y ddwy dref.

 • Mae'r ysgol ar daith wella. Er bod llawer o gynnydd wedi’i wneud, daeth yn amlwg fod model dau safle’r ysgol yn cyfyngu ar ei gallu i barhau i dyfu a datblygu.

 • Yn 2020, datblygodd y Cyngor achos busnes a oedd yn edrych ar opsiynau ar gyfer Ysgol Calon Cymru yn y dyfodol. Nododd hwn y cynllun posibl a ganlyn:
  • Campws cyfrwng Saesneg newydd 11-18 yn Llandrindod; a hefyd
  • Campws cyfrwng Cymraeg pob oed (4-18) wedi'i ailfodelu yn Llanfair ym Muallt.

 • Mae'r Cyngor eisiau gwybod barn pobl ar y cynllun posibl cyn dechrau ar y broses gyfreithiol fyddai ei angen i wneud y newidiadau hyn.

 • Er bod prif ffocws yr ymarferiad hwn ar y cynlluniau ar gyfer Ysgol Calon Cymru yn y dyfodol, mae’n bosibl y byddai’r cynlluniau hyn hefyd yn effeithio ar rai ysgolion eraill, yn enwedig Ysgol GG Llanfair ym Muallt.

 • Gallwch adael i ni wybod eich barn am y cynllun posibl trwy lenwi'r holiadur hwn. Gallwch hefyd anfon eich barn atom yn ysgrifenedig at school.organisation@powys.gov.uk neu i'r Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 LG.


Yr Holiadur

 • Rhennir yr holiadur yn adrannau, sy'n canolbwyntio ar wahanol elfennau o'r cynllun posibl ar gyfer Ysgol Calon Cymru.

 • Gan fod y cynllun posibl yn cynnwys newidiadau i ddarpariaeth addysg Gymraeg, mae yna adran hefyd am addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Canol a De Powys.

 • Nid oes rhaid i chi ateb pob adran - atebwch yr adrannau sydd o ddiddordeb i chi. 

 • Rhaid anfon pob holiadur erbyn 26 Ionawr 2022.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

 • Bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad sy’n crynhoi canfyddiadau’r ymarfer hwn. Cyhoeddir hwn yn gynnar yn 2022.

 • Yna bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor. Os bydd y Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â'r cynlluniau, cynhelir ymgynghoriad ffurfiol.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymarfer hwn, gallwch gysylltu â’r Tîm Trawsnewid Addysg trwy e-bostio school.organisation@powys.gov.uk neu ffonio 01597 826618.

I gael gwybodaeth am sut mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgysylltu, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael trwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Consultation has concluded