Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru

Rhannu Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru ar Facebook Rhannu Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru Ar Twitter Rhannu Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru Ar LinkedIn E-bost Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 14 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 2 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 14 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 2 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Cyhoeddwyd Rhybudd Statudol mewn perthynas â'r Cynnig hwn ar 7 Medi 2021, a daeth y Cyfnod Gwrthwynebu i ben ar yr 7 Hydref 2021.

  Mae'r Cyngor wedi paratoi Adroddiad Gwrthwynebiadau yn amlinellu'r Gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Gwrthwynebu. Mae'r Adroddiad Gwrthwynebiadau ar gael isod:

  • Adroddiad Gwrthwynebiadau

  Castle Caereinion Objection Report [753KB]

  Ystyriodd y Cabinet yr Adroddiad Gwrthwynebiadau ar 23 Tachwedd 2021, ac fe wnaethant gytuno i fwrw ymlaen gyda'r cynnig i cau Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru o 31 Awst 2022. Mae llythyr yn amlinellu penderfyniad y Cabinet ar gael isod:

  • Llythyr Penderfyniad Castle Caereinion

  Letter to stakeholders - decision letter [197KB]