Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon

Rhannu Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon ar Facebook Rhannu Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon Ar Twitter Rhannu Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon Ar LinkedIn E-bost Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G Llanfihangel Rhydieithon o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 14 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 2 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G Llanfihangel Rhydieithon o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 14 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 2 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch: