Cynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon

Rhannu Cynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon ar Facebook Rhannu Cynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon Ar Twitter Rhannu Cynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon Ar LinkedIn E-bost Cynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon. Mae'r cynnig fel a ganlyn:

  • Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Irfon o 31 Awst 2024, gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion eraill agosaf.

Mae dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/14959/Ysgol-G.g.-Dyffryn-Irfon. Mae'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni am eich barn ar gynnig y Cyngor.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 7 Rhagfyr 2023. Rhaid derbyn pob ymateb erbyn y dyddiad hwn.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon. Mae'r cynnig fel a ganlyn:

  • Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Irfon o 31 Awst 2024, gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion eraill agosaf.

Mae dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/14959/Ysgol-G.g.-Dyffryn-Irfon. Mae'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni am eich barn ar gynnig y Cyngor.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 7 Rhagfyr 2023. Rhaid derbyn pob ymateb erbyn y dyddiad hwn.

  • AR GAU

    I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion


    Rhannu Holiadur ar Facebook Rhannu Holiadur Ar Twitter Rhannu Holiadur Ar LinkedIn E-bost Holiadur dolen