Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd

Rhannu Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd ar Facebook Rhannu Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd Ar Twitter Rhannu Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd Ar LinkedIn E-bost Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd dolen

Consultation has concluded

Fel y gwyddoch efallai, mae'r Cyngor yn gweithio ar gynlluniau cyffrous i gynyddu maint yr adeilad newydd sy’n cael ei gynllunio ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen, a sefydlwyd ym mis Medi 2021 yn dilyn uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren.

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o ddisgyblion â phosibl elwa o'r cyfleusterau newydd gwych a fydd yn cael eu darparu yn yr adeilad newydd, mae'r Cyngor yn ystyried cynyddu maint yr adeilad fel y gall mwy o ddisgyblion fynychu, o bosibl yr holl ddisgyblion sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Calon y Dderwen, Ysgol Maesyrhandir ac Ysgol Treowen.

Rydym ar gam cynnar iawn wrth archwilio'r syniad hwn. Er mwyn deall beth allai effaith unrhyw newidiadau i'r ysgolion hyn fod, rydym yn cynnal cyfnod o drafod gyda'r tair cymuned ysgol, i'n helpu i ddeall unrhyw feysydd sy'n peri pryder neu faterion lleol y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt. Fel rhan o hyn, byddwn yn cyfarfod â staff a llywodraethwyr yn y tair ysgol. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i rieni rannu eu meddyliau gyda ni drwy lenwi'r holiadur byr hwn. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw 23 Gorffennaf 2023.

I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Fel y gwyddoch efallai, mae'r Cyngor yn gweithio ar gynlluniau cyffrous i gynyddu maint yr adeilad newydd sy’n cael ei gynllunio ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen, a sefydlwyd ym mis Medi 2021 yn dilyn uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren.

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o ddisgyblion â phosibl elwa o'r cyfleusterau newydd gwych a fydd yn cael eu darparu yn yr adeilad newydd, mae'r Cyngor yn ystyried cynyddu maint yr adeilad fel y gall mwy o ddisgyblion fynychu, o bosibl yr holl ddisgyblion sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Calon y Dderwen, Ysgol Maesyrhandir ac Ysgol Treowen.

Rydym ar gam cynnar iawn wrth archwilio'r syniad hwn. Er mwyn deall beth allai effaith unrhyw newidiadau i'r ysgolion hyn fod, rydym yn cynnal cyfnod o drafod gyda'r tair cymuned ysgol, i'n helpu i ddeall unrhyw feysydd sy'n peri pryder neu faterion lleol y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt. Fel rhan o hyn, byddwn yn cyfarfod â staff a llywodraethwyr yn y tair ysgol. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i rieni rannu eu meddyliau gyda ni drwy lenwi'r holiadur byr hwn. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw 23 Gorffennaf 2023.

I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Consultation has concluded
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Faint o bobl a ymatebodd i'r ymgysylltiad?

  299

  Faint o bobl ymwelodd â'r dudalen hon?

  965

  Beth ddywedodd pobl? Gweld yr adroddiad

  https://powys.moderngov.co.uk/documents/s82273/Appendix%20B%20-%20Newtown%20Engagement%20Report.pdf

  Beth oedd y penderfyniad?

  Ar ôl ystyried yr adroddiad a'r sylwadau a wnaed yn y cyfarfod, yr oedd PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo dechrau'r broses statudol ar y cynnig canlynol:
  Cam 1: Cau Ysgol Gynradd Treowen o 31 Awst 2025 ac ymestyn Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys hen safle Ysgol Gynradd Gymunedol Treowen o 1 Medi 2025
  Cam 2: Ysgol Calon y Dderwen i symud i adeilad newydd sydd wedi'i leoli ar safle presennol Ysgol Calon y Dderwen yn ystod 2026/27, ac mae safle Treowen yn cau.

  Beth yw'r newyddion diweddaraf?

  Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu ymgynghori ar gynigion a fydd yn effeithio ar ysgolion Y Drenewydd.