Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd

Rhannu Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd ar Facebook Rhannu Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd Ar Twitter Rhannu Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd Ar LinkedIn E-bost Cynlluniau ar gyfer ysgolion Y Drenewydd dolen

Consultation has concluded

Fel y gwyddoch efallai, mae'r Cyngor yn gweithio ar gynlluniau cyffrous i gynyddu maint yr adeilad newydd sy’n cael ei gynllunio ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen, a sefydlwyd ym mis Medi 2021 yn dilyn uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren.

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o ddisgyblion â phosibl elwa o'r cyfleusterau newydd gwych a fydd yn cael eu darparu yn yr adeilad newydd, mae'r Cyngor yn ystyried cynyddu maint yr adeilad fel y gall mwy o ddisgyblion fynychu, o bosibl yr holl ddisgyblion sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Calon y Dderwen, Ysgol Maesyrhandir ac Ysgol Treowen.

Rydym ar gam cynnar iawn wrth archwilio'r syniad hwn. Er mwyn deall beth allai effaith unrhyw newidiadau i'r ysgolion hyn fod, rydym yn cynnal cyfnod o drafod gyda'r tair cymuned ysgol, i'n helpu i ddeall unrhyw feysydd sy'n peri pryder neu faterion lleol y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt. Fel rhan o hyn, byddwn yn cyfarfod â staff a llywodraethwyr yn y tair ysgol. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i rieni rannu eu meddyliau gyda ni drwy lenwi'r holiadur byr hwn. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw 23 Gorffennaf 2023.

I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Fel y gwyddoch efallai, mae'r Cyngor yn gweithio ar gynlluniau cyffrous i gynyddu maint yr adeilad newydd sy’n cael ei gynllunio ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen, a sefydlwyd ym mis Medi 2021 yn dilyn uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren.

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o ddisgyblion â phosibl elwa o'r cyfleusterau newydd gwych a fydd yn cael eu darparu yn yr adeilad newydd, mae'r Cyngor yn ystyried cynyddu maint yr adeilad fel y gall mwy o ddisgyblion fynychu, o bosibl yr holl ddisgyblion sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Calon y Dderwen, Ysgol Maesyrhandir ac Ysgol Treowen.

Rydym ar gam cynnar iawn wrth archwilio'r syniad hwn. Er mwyn deall beth allai effaith unrhyw newidiadau i'r ysgolion hyn fod, rydym yn cynnal cyfnod o drafod gyda'r tair cymuned ysgol, i'n helpu i ddeall unrhyw feysydd sy'n peri pryder neu faterion lleol y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt. Fel rhan o hyn, byddwn yn cyfarfod â staff a llywodraethwyr yn y tair ysgol. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i rieni rannu eu meddyliau gyda ni drwy lenwi'r holiadur byr hwn. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw 23 Gorffennaf 2023.

I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

  • AR GAU

    I gael gwybodaeth ynglŷn â sut mae'r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gweler yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion


    Consultation has concluded
    Rhannu Holiadur ar Facebook Rhannu Holiadur Ar Twitter Rhannu Holiadur Ar LinkedIn E-bost Holiadur dolen