Asesiad Lles

Rhannu Asesiad Lles ar Facebook Rhannu Asesiad Lles Ar Twitter Rhannu Asesiad Lles Ar LinkedIn E-bost Asesiad Lles dolen

Ymgynghoriad wedi dod i ben

Mae’r Asesiad Lles yn rhywbeth mae’n rhaid i bob awdurdod lleol ei wneud fel rhan o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n ein helpu ni i ddeall y sefyllfa bresennol yn ogystal â sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae’r asesiad yn edrych ar bedair thema:

 • Cymdeithasol
 • Economi
 • Yr Amgylchedd
 • Diwylliant a Chymuned

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym wedi casglu data o amrywiaeth o ffynonellau, wedi cynnal arolwg Byw ym Mhowys ac wedi defnyddio llawer o ffynonellau ymgysylltu eraill i gael dealltwriaeth dda o anghenion lles pobl ledled y sir.

Mae’r holl wybodaeth hon wedi arwain at asesiad manwl a chynhwysfawr o lesiant ym Mhowys. Fodd bynnag, mae gwir angen eich help arnom i ddeall yr hyn mae llesiant yn ei olygu i chi a’r hyn rydych chi’n ei ystyried i fod yn bwysig ar gyfer lles.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am gymryd yr amser i lenwi’r arolwg byr hwn. Nid oes atebion cywir nac anghywir, ac mae’r holl ymatebion yn ddi-enw ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall.

Sylwer: Dim ond yn Saesneg y mae'r asesiad llesiant drafft ar gael ar hyn o bryd.

Mae’r Asesiad Lles yn rhywbeth mae’n rhaid i bob awdurdod lleol ei wneud fel rhan o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n ein helpu ni i ddeall y sefyllfa bresennol yn ogystal â sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae’r asesiad yn edrych ar bedair thema:

 • Cymdeithasol
 • Economi
 • Yr Amgylchedd
 • Diwylliant a Chymuned

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym wedi casglu data o amrywiaeth o ffynonellau, wedi cynnal arolwg Byw ym Mhowys ac wedi defnyddio llawer o ffynonellau ymgysylltu eraill i gael dealltwriaeth dda o anghenion lles pobl ledled y sir.

Mae’r holl wybodaeth hon wedi arwain at asesiad manwl a chynhwysfawr o lesiant ym Mhowys. Fodd bynnag, mae gwir angen eich help arnom i ddeall yr hyn mae llesiant yn ei olygu i chi a’r hyn rydych chi’n ei ystyried i fod yn bwysig ar gyfer lles.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am gymryd yr amser i lenwi’r arolwg byr hwn. Nid oes atebion cywir nac anghywir, ac mae’r holl ymatebion yn ddi-enw ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall.

Sylwer: Dim ond yn Saesneg y mae'r asesiad llesiant drafft ar gael ar hyn o bryd.

 • CLOSED: This survey has concluded.

  Sylwer: Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.

  Ymgynghoriad wedi dod i ben
  Rhannu Asesiad Lles ar Facebook Rhannu Asesiad Lles Ar Twitter Rhannu Asesiad Lles Ar LinkedIn E-bost Asesiad Lles dolen