Asesiad Lles

Rhannu Asesiad Lles ar Facebook Rhannu Asesiad Lles Ar Twitter Rhannu Asesiad Lles Ar LinkedIn E-bost Asesiad Lles dolen

Ymgynghoriad wedi dod i ben

Mae’r Asesiad Lles yn rhywbeth mae’n rhaid i bob awdurdod lleol ei wneud fel rhan o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n ein helpu ni i ddeall y sefyllfa bresennol yn ogystal â sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae’r asesiad yn edrych ar bedair thema:

 • Cymdeithasol
 • Economi
 • Yr Amgylchedd
 • Diwylliant a Chymuned

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym wedi casglu data o amrywiaeth o ffynonellau, wedi cynnal arolwg Byw ym Mhowys ac wedi defnyddio llawer o ffynonellau ymgysylltu eraill i gael dealltwriaeth dda o anghenion lles pobl ledled y sir.

Mae’r holl wybodaeth hon wedi arwain at asesiad manwl a chynhwysfawr o lesiant ym Mhowys. Fodd bynnag, mae gwir angen eich help arnom i ddeall yr hyn mae llesiant yn ei olygu i chi a’r hyn rydych chi’n ei ystyried i fod yn bwysig ar gyfer lles.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am gymryd yr amser i lenwi’r arolwg byr hwn. Nid oes atebion cywir nac anghywir, ac mae’r holl ymatebion yn ddi-enw ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall.

Sylwer: Dim ond yn Saesneg y mae'r asesiad llesiant drafft ar gael ar hyn o bryd.

Mae’r Asesiad Lles yn rhywbeth mae’n rhaid i bob awdurdod lleol ei wneud fel rhan o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n ein helpu ni i ddeall y sefyllfa bresennol yn ogystal â sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae’r asesiad yn edrych ar bedair thema:

 • Cymdeithasol
 • Economi
 • Yr Amgylchedd
 • Diwylliant a Chymuned

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym wedi casglu data o amrywiaeth o ffynonellau, wedi cynnal arolwg Byw ym Mhowys ac wedi defnyddio llawer o ffynonellau ymgysylltu eraill i gael dealltwriaeth dda o anghenion lles pobl ledled y sir.

Mae’r holl wybodaeth hon wedi arwain at asesiad manwl a chynhwysfawr o lesiant ym Mhowys. Fodd bynnag, mae gwir angen eich help arnom i ddeall yr hyn mae llesiant yn ei olygu i chi a’r hyn rydych chi’n ei ystyried i fod yn bwysig ar gyfer lles.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am gymryd yr amser i lenwi’r arolwg byr hwn. Nid oes atebion cywir nac anghywir, ac mae’r holl ymatebion yn ddi-enw ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall.

Sylwer: Dim ond yn Saesneg y mae'r asesiad llesiant drafft ar gael ar hyn o bryd.

Ymgynghoriad wedi dod i ben
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Dadansoddiad llawn o'r asesiad lles

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn rhoi dyletswydd ar sefydliadau'r sector cyhoeddus ac asiantaethau partner i gydweithio a llunio cynllun sy'n helpu i wella lles nid yn unig y genhedlaeth hon ond i ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

  Mae'r sefydliadau dan sylw (Bwrdd Sector Cyhoeddus) wedi casglu a dadansoddi gymaint o ddata a safbwyntiau â phosibl ar les trigolion a rhaid cyhoeddi hwn nawr.

  Dyma'r Asesiad Lles.

  Darllen rhagor: https://cy.powys.gov.uk/article/7602/Dadansoddiad-llawn-or-asesiad-lles