Camlesi, Cymunedau a Llesiant

Rhannu Camlesi, Cymunedau a Llesiant ar Facebook Rhannu Camlesi, Cymunedau a Llesiant Ar Twitter Rhannu Camlesi, Cymunedau a Llesiant Ar LinkedIn E-bost Camlesi, Cymunedau a Llesiant dolen

Consultation has concluded

Yr hyn y mae prosiect Camlesi, Cymunedau a Llesiant yn canolbwyntio arno yw datblygu cysylltiadau, o fewn coridor o 5km, ar hyd pob ochr i Camlas Maldwyn a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog.

Bydd y prosiect yn ceisio cynyddu mynediad i'r cyhoedd i gyfleoedd hamdden, a theithio llesol gwledig, er mwyn gwella llesiant.

Byddem wrth ein bodd cael gwybod beth yw eich barn am y camlesi ym Mhowys er mwyn i ni allu llywio ein cynlluniau at y dyfodol o ran eich syniadau a'ch anghenion. P’un ai dyna yr hoffech chi ei weld yn gwella, ynteu gwelliant o ran yr hyn sy’n atal ar hyn o bryd rhag manteisio i’r eithaf ar eich syniadau a’ch anghenion, rydyn ni wedi cynnwys ychydig o enghreifftiau isod.

 • Gwelliannau i lwybrau troed, giatiau a chamfeydd, ar lwybrau halio’r gamlas ac ar hawliau tramwy cyhoeddus sy’n cysylltu aneddiadau cyfagos a lleoedd o ddiddordeb.
 • Creu gwell lleoedd i natur ffynnu, trwy ddatblygu gwarchodfa natur a gweithgarwch ar hyd coridor y gamlas.
 • Teithiau cerdded tywysedig a chydweithio â mentrau sy’n bodoli eisoes, gan ddod â chymunedau, grwpiau cymunedol a darparwyr iechyd ynghyd i gysylltu pawb â'r awyr agored.
 • Marchnata a gwybodaeth, gan helpu i ddatblygu cyfleoedd i'r camlesi gefnogi busnesau lleol a gwirfoddoli.

Wrth inni edrych ar awgrymiadau y gellir eu cyflawni o fewn y prosiect presennol, gan ganolbwyntio'n benodol ar brofiadau ochr y gamlas a chysylltiadau â’r camlesi, rydym hefyd yn adeiladu syniad o'r hyn y gellir ei gynnwys mewn cynlluniau at y dyfodol, naill ai i'w cyflawni gan unrhyw un o bartneriaid y prosiect neu fel rhaglen waith ar y cyd yn y dyfodol. O'r herwydd, mae croeso i bob syniad ac awgrym gan drigolion Powys ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Sut i rannu eich syniadau

Mae yna ddwy ffordd i rannu eich barn gyda ni, gan ddefnyddio'r offer ar waelod y dudalen hon. Gallwch....

 • Rannu eich meddyliau a'ch syniadau gyda ni gan ddefnyddio ein hadnodd mapio rhyngweithiol. Mae map ar gyfer pob camlas. Dim ond o fewn y coridor 5km a amlygwyd ar hyd pob camlas y gellir gosod sylwadau. (Sylwch y bydd angen i chi ychwanegu eich e-bost ac enw sgrin i gyflwyno eich sylw. Mae hyn er mwyn helpu i greu amgylchedd ar-lein diogel i bobl rannu eu barn).
 • Anfonwch eich barn yn ddienw drwy ein harolwg ar-lein (Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud).
 • Neu'r ddau!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth am yr arolwg neu'r Prosiect Camlesi, Cymunedau a Llesiant, cysylltwch â Wendy Abel, Rheolwr y Prosiect trwy e-bost: wendy.abel@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826722.

Mae'r ymarfer ymgysylltu ar agor tan 11 Ionawr 2023.

Yr hyn y mae prosiect Camlesi, Cymunedau a Llesiant yn canolbwyntio arno yw datblygu cysylltiadau, o fewn coridor o 5km, ar hyd pob ochr i Camlas Maldwyn a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog.

Bydd y prosiect yn ceisio cynyddu mynediad i'r cyhoedd i gyfleoedd hamdden, a theithio llesol gwledig, er mwyn gwella llesiant.

Byddem wrth ein bodd cael gwybod beth yw eich barn am y camlesi ym Mhowys er mwyn i ni allu llywio ein cynlluniau at y dyfodol o ran eich syniadau a'ch anghenion. P’un ai dyna yr hoffech chi ei weld yn gwella, ynteu gwelliant o ran yr hyn sy’n atal ar hyn o bryd rhag manteisio i’r eithaf ar eich syniadau a’ch anghenion, rydyn ni wedi cynnwys ychydig o enghreifftiau isod.

 • Gwelliannau i lwybrau troed, giatiau a chamfeydd, ar lwybrau halio’r gamlas ac ar hawliau tramwy cyhoeddus sy’n cysylltu aneddiadau cyfagos a lleoedd o ddiddordeb.
 • Creu gwell lleoedd i natur ffynnu, trwy ddatblygu gwarchodfa natur a gweithgarwch ar hyd coridor y gamlas.
 • Teithiau cerdded tywysedig a chydweithio â mentrau sy’n bodoli eisoes, gan ddod â chymunedau, grwpiau cymunedol a darparwyr iechyd ynghyd i gysylltu pawb â'r awyr agored.
 • Marchnata a gwybodaeth, gan helpu i ddatblygu cyfleoedd i'r camlesi gefnogi busnesau lleol a gwirfoddoli.

Wrth inni edrych ar awgrymiadau y gellir eu cyflawni o fewn y prosiect presennol, gan ganolbwyntio'n benodol ar brofiadau ochr y gamlas a chysylltiadau â’r camlesi, rydym hefyd yn adeiladu syniad o'r hyn y gellir ei gynnwys mewn cynlluniau at y dyfodol, naill ai i'w cyflawni gan unrhyw un o bartneriaid y prosiect neu fel rhaglen waith ar y cyd yn y dyfodol. O'r herwydd, mae croeso i bob syniad ac awgrym gan drigolion Powys ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Sut i rannu eich syniadau

Mae yna ddwy ffordd i rannu eich barn gyda ni, gan ddefnyddio'r offer ar waelod y dudalen hon. Gallwch....

 • Rannu eich meddyliau a'ch syniadau gyda ni gan ddefnyddio ein hadnodd mapio rhyngweithiol. Mae map ar gyfer pob camlas. Dim ond o fewn y coridor 5km a amlygwyd ar hyd pob camlas y gellir gosod sylwadau. (Sylwch y bydd angen i chi ychwanegu eich e-bost ac enw sgrin i gyflwyno eich sylw. Mae hyn er mwyn helpu i greu amgylchedd ar-lein diogel i bobl rannu eu barn).
 • Anfonwch eich barn yn ddienw drwy ein harolwg ar-lein (Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud).
 • Neu'r ddau!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth am yr arolwg neu'r Prosiect Camlesi, Cymunedau a Llesiant, cysylltwch â Wendy Abel, Rheolwr y Prosiect trwy e-bost: wendy.abel@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826722.

Mae'r ymarfer ymgysylltu ar agor tan 11 Ionawr 2023.

Rhannu Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog ar Facebook Rhannu Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog Ar Twitter Rhannu Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog Ar LinkedIn E-bost Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog dolen

Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog

dros 1 flwyddyn

I rannu eich barn ar ein map rhyngweithiol, yn syml: 

 • Cliciwch ar y map 
 • Chwyddwch i mewn i ddod o hyd lle’r ydych am roi eich pin 
 • Dewiswch y symbol plws '+' i ychwanegu pin 
 • Dewiswch y pin mae eich sylw yn ymwneud â nhw 
 • Llusgwch a gollyngwch eich pin ar y map 
 • Ychwanegwch eich sylw a phwyswch y botwm cyflwyno 

Sylwch - dim ond o fewn y coridor 5km ar hyd y gamlas y gallwch roi eich sylwadau. 

Cofiwch fod hwn yn fan cyhoeddus, felly peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun nac am eraill yn eich sylwadau.

AR GAU
Rhannu Camlas Maldwyn ar Facebook Rhannu Camlas Maldwyn Ar Twitter Rhannu Camlas Maldwyn Ar LinkedIn E-bost Camlas Maldwyn dolen

Camlas Maldwyn

dros 1 flwyddyn

I rannu eich barn ar ein map rhyngweithiol, yn syml: 

 • Cliciwch ar y map 
 • Chwyddwch i mewn i ddod o hyd lle’r ydych am roi eich pin 
 • Dewiswch y symbol plws '+' i ychwanegu pin 
 • Dewiswch y pin mae eich sylw yn ymwneud â nhw 
 • Llusgwch a gollyngwch eich pin ar y map 
 • Ychwanegwch eich sylw a phwyswch y botwm cyflwyno 

Sylwch - dim ond o fewn y coridor 5km ar hyd y gamlas y gallwch roi eich sylwadau. 

Cofiwch fod hwn yn fan cyhoeddus, felly peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun nac am eraill yn eich sylwadau.

AR GAU