Sut rydyn ni’n gwneud?

Rhannu Sut rydyn ni’n gwneud? ar Facebook Rhannu Sut rydyn ni’n gwneud? Ar Twitter Rhannu Sut rydyn ni’n gwneud? Ar LinkedIn E-bost Sut rydyn ni’n gwneud? dolen

Mae'r prosiect hwn wedi cau am 2022/23.

Dweud eich dweud i 2023/24 yma: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/oes-funud-gyda-chi

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

 • Rhannu Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? ar Facebook Rhannu Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? Ar Twitter Rhannu Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? Ar LinkedIn E-bost Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? dolen
  AR GAU: Mae'r bwrdd syniadau hwn wedi cau am 2022/23.

  Rhannwch eich syniadau ar y bwrdd isod.

  Cofiwch fod hwn yn fan cyhoeddus, felly peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi eich hunan nac eraill yn eich sylwadau.

  Image of a thought bubbles with an icon of a lightbulb inside it, on a turquoise background

  Os nad ydych am ddefyniddio’r bwrdd syniadau a byddai’n well gennych anfon eich syniadau atom yn breifat, e-bostiwch haveyoursay@powys.gov.uk

  Gweld pob syniad
 • Rhannu Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? ar Facebook Rhannu Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? Ar Twitter Rhannu Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? Ar LinkedIn E-bost Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? dolen
  AR GAU: Mae'r bwrdd syniadau hwn wedi cau am 2022/23.

  Rhannwch eich syniadau ar y bwrdd isod.

  Cofiwch fod hwn yn fan cyhoeddus, felly peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi eich hunan nac eraill yn eich sylwadau.

  Image of a thought bubbles with an icon of a lightbulb inside it, on a turquoise background

  Os nad ydych am ddefnyddio’r bwrdd syniadau a byddai’n well gennych anfon eich syniadau atom yn breifat, e-bostiwch haveyoursay@powys.gov.uk

  Gweld pob syniad