Sut rydyn ni’n gwneud?

Rhannu Sut rydyn ni’n gwneud? ar Facebook Rhannu Sut rydyn ni’n gwneud? Ar Twitter Rhannu Sut rydyn ni’n gwneud? Ar LinkedIn E-bost Sut rydyn ni’n gwneud? dolen

Mae'r prosiect hwn wedi cau am 2022/23.

Dweud eich dweud i 2023/24 yma: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/oes-funud-gyda-chi

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

 • AR GAU: Mae'r arolwg hwn wedi cau am 2022/23.

  Mae eich adborth yn bwysig i’n helpu i wella. 

  Cliciwch drwyddo i lenwi arolwg byr a rhoi eich barn i ni.

  Image of three speech bubbles on a yellow background


  Mae'r prosiect hwn wedi cau am 2022/23.

  Dweud eich dweud i 2023/24 yma: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/oes-funud-gyda-chi

  Rhannu Rhowch eich adborth i ni ar Facebook Rhannu Rhowch eich adborth i ni Ar Twitter Rhannu Rhowch eich adborth i ni Ar LinkedIn E-bost Rhowch eich adborth i ni dolen